Cliëntenonderzoek verplicht voor accountant en adviseur

19 augustus 2022 | Door redactie

Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële stelsel te handhaven en verdachte transacties boven tafel te krijgen. Een van de verplichtingen die uit deze wet voortkomt is het cliëntenonderzoek.

Onder andere financiële instellingen zijn verplicht om een verdachte transactie of fraude te melden bij de FIU-Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banken, geldwisselkantoren, trustkantoren en beleggingsinstellingen. Maar ook veel vrije beroepsbeoefenaren die bijvoorbeeld een belastingcontrole uitvoeren hebben een meldingsplicht, zoals accountants en belastingadviseurs. Zij hebben niet alleen een meldingsplicht maar moeten ook vooraf een cliëntenonderzoek uitvoeren. De verplichting tot het doen van een cliëntenonderzoek en de meldingsplicht gelden voor de beroepsactiviteiten van de registeraccountant, accountant-administratieconsulent en belastingadviseur.

Verplicht onderzoek naar de klanten

Een cliëntenonderzoek is verplicht omdat accountants, consulenten en belastingadviseurs volgens de Wwft moeten weten met wie zij precies zaken doen. Het cliëntenonderzoek houdt het volgende in:

  • identificatie van de cliënt en verificatie daarvan;
  • op risico gebaseerd inzicht krijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur (bij een rechtspersoon);
  • identificatie en op risico gebaseerde verificatie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO);
  • vaststelling van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
  • vaststelling of de natuurlijk persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;
  • op risico gebaseerd verifiëren of de cliënt voor zichzelf of een ander optreedt;
  • voortdurende controle van de zakelijke relatie en de transacties. 

Cliëntenonderzoek speelt rol bij witwassen en financieren van terrorisme

Een cliëntenonderzoek moet onder andere worden gedaan bij het aangaan van een zakelijke relatie in of vanuit Nederland en bij het verrichten van een incidentele transactie voor de cliënt van ten minste € 15.000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een totale waarde van ten minste € 15.000. Daarnaast speelt het cliëntenonderzoek een rol bij witwassen of financieren van terrorisme. Als er indicaties zijn dat de cliënt hierbij betrokken is of er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt moet een cliëntenonderzoek worden uitgevoerd.

Bijlagen bij dit bericht