Dashboard Accountancy biedt nu ook fraude-informatie

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) opende in april het online dashboard Accountancy dat inzicht moet geven in de kwaliteitsverbetering voor het accountantsberoep. Het dashboard is nu uitgebreid met informatie over de rol van de accountant bij fraude.

20 mei 2019 | Door redactie

Accountants besteden de afgelopen jaren steeds meer tijd en aandacht aan frauderisico’s en aanwijzingen voor fraude. Dat geldt ook voor de dialoog die daarover met de klant wordt gevoerd.  De rol die de accountant speelt ten aanzien van fraude is nu ook een vast onderdeel van het Dashboard Accountancy van de beroepsorganisatie van accountants.

238 verdachte transacties

Ook het aantal meldingen door accountants van ongebruikelijke transacties is opgenomen op het dashboard. De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) meldt over 2017 in totaal 1.155 meldingen door accountants. In dat jaar werden er 238 door accountants gemelde transacties verdacht verklaard. Het ‘fraudeprotocol’, in december 2018 gepubliceerd door de Stuurgroep Publiek Belang, is ook te vinden op het dashboard. Daarin wordt op basis van de huidige wet- en regelgeving aangegeven wat de rol van de accountant is ten aanzien van fraude.

Gespecialiseerd fraudepanel

De meeste kantoren met een oob-vergunning hebben een gespecialiseerd fraudepanel. De accountant die tijdens zijn werk fraude signaleert, is vaak verplicht om dit panel te raadplegen. In 2018 hebben deze fraudepanels ruim 500 gevallen van signalen van fraude laten onderzoeken. In 2018 waren er in totaal 42 gevallen van ‘een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang’.

Prestaties permanent zichtbaar

Het dashboard Accountancy wil prestaties van openbare accountantskantoren permanent zichtbaar maken. De beroepsgroep wil beter laten zien wat van een accountant mag worden verwacht, met als ambitie om het vertrouwen in het werk van de accountant te vergroten.

Stelsel van kwaliteitsbeheersing

De NBA heeft het dashboard dit voorjaar opgezet samen met de oob-accountantskantoren. Het biedt onder andere informatie over uitkomsten van interne inspecties, de rol van toezichthouders en het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties. Daarnaast bevat het alle  transparantieverslagen van de oob-kantoren.