DutchID toont controlepunten ID-bewijzen

18 juni 2014 | Door redactie

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de app DutchID gelanceerd. De app laat zien hoe u een identiteitsbewijs op echtheid kunt controleren. De controle van identiteitsbewijzen is van belang om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude.

Neemt u een medewerker in dienst, dan moet u zijn identiteit vaststellen. De DutchID app laat zien op welke punten u een identiteitsbewijs moet controleren. Zo toont de app een afbeelding van een identiteitskaart en paspoort. Het gaat hierbij om de nieuwe modellen van paspoorten en identiteitsbewijzen die per 9 maart 2014 zijn ingevoerd.
Gaat u met uw vinger over het scherm, dan trilt uw telefoon of tablet op de plek waar een reliëf zit. Door het apparaat te kantelen, ziet u waar u wijzigingen in kleur en vorm zou moeten zien als gevolg van 3D-effecten en kinegrammen. Ook toont de app hoe het bewijs eruit hoort te zien als u het onder een UV-lamp houdt. Door identiteitsbewijzen goed te controleren verkleint u de kans dat u de dupe wordt van identiteitsfraude. De app is gratis te downloaden in de ITunes store en Play Store voor zowel tablet als smartphone.

Persoonsgegevens controleren en verzamelen

In het kader van de privacy en identiteitsfraude heeft de Wet bescherming persoonsgegevens regels opgesteld voor het verzamelen en bewaren van persoongegevens. In MT Rendement 6-2014 leest u op pagina 16 en 17 meer over controleren en verzamelen van persoonsgegevens. Deze uitgave valt volgende week bij abonnees op de mat.