Eerste Kamer stemt in met bestuursverbod

6 april 2016 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetsvoorstellen die het makkelijker moeten maken om faillissementsfraude te bestrijden. Beide maatregelen treden naar verwachting op 1 juli 2016 in werking.

Eerder was de Tweede Kamer al te spreken over de maatregelen, die onder meer regelen dat malafide bestuurders die door de rechter een civiel bestuursverbod krijgen opgelegd, gedurende een periode van maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen. Nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de wetsvoorstellen, kan het ministerie van Veiligheid en Justitie actief gaan verhinderen dat malafide bestuurders hun activiteiten kunnen blijven voortzetten. In de praktijk komt het nu te vaak voor dat deze bestuurders de dans ontspringen door steeds nieuwe ondernemingen op te richten, om deze vervolgens failliet te laten gaan. 
 

Overtreden administratieplicht bij faillissement strafbaar

De Eerste Kamer ging daarnaast akkoord met het wetsvoorstel dat de strafrechtelijke mogelijkheden verruimt om effectiever en steviger op te treden tegen faillissementen die op frauduleuze wijze tot stand zijn gekomen. Als bestuurders de onderneming leegtrekken door activa weg te sluizen en geen of een gebrekkige administratie te voeren vóór het uitspreken van het faillissement, staan curatoren nu nog te vaak met lege handen. Om deze vorm van faillissementsfraude te kunnen terugdringen, wordt het overtreden van de administratieplicht bij een faillissement strafbaar gesteld (tool).