EU-steun voor Nederlandse aanpak BTW-fraude

26 april 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes heeft voorgesteld om de BTW-carrouselfraude binnen de Europese Unie (EU) aan te pakken door een internationaal datasysteem voor het uitwisselen van internationale transacties in te voeren. Het voorstel heeft brede steun bij de andere EU-landen.

Bij BTW-carrouselfraude (tools) worden internationale goederen verhandeld waarbij de leverancier van de goederen die de door hem verschuldigde BTW (tools) niet afdraagt. De afnemer vraagt de BTW echter wel terug. Hierdoor lopen Belastingdiensten binnen de EU jaarlijks € 50 miljard aan inkomsten mis. Volgens de staatssecretaris kan de fiscus door de automatische uitwisseling van data over internationale transacties tussen de EU-landen de fraude veel sneller opsporen en de misgelopen inkomsten sneller terughalen. Op dit moment wisselen landen alleen op verzoek informatie uit waardoor het opsporen van de fraude veel langer duurt en naheffen van inkomsten vaak niet meer mogelijk is.

Systeem is al succesvol in gebruik bij enkele landen

Het voorgestelde systeem is nu al met veel succes in gebruik bij de landen van de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en zeven andere EU-landen. Een meerderheid van de EU-landen is ook voorstander van dit systeem. De Europese Commissie gaat nu een haalbaarheidsstudie uitvoeren om de technische en juridische aspecten verder uit te werken. In de volgende bijeenkomst van de ministers van Financiën wordt dit plan verder besproken. Naast dit voorstel werkt de EU ook nog aan een hervorming van de BTW