Ex-voorzitter COR politie vecht ontslag om fraude aan

Ex-voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van de politie Frank Giltay gaat zijn ontslag aanvechten. De voormalig voorzitter van de COR werd ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Binnenkort staat hij terecht voor de fraude én vecht hij zijn ontslag aan.

6 september 2019 | Door redactie

In 2016 deed de politie aangifte tegen de toenmalige voorzitter van de COR vanwege verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting. In december 2017 werd hij definitief ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Hij staat binnenkort terecht voor valsheid in geschrifte en fraude met facturen. Uit de stukken van de rechtbank Midden-Nederland blijkt nu ook dat de ex-voorzitter zijn ontslag aanvecht.

Tijdsdruk en nalatigheid gaven COR politie vrij spel

De COR gaf in drie jaar tijd bijna € 750.000 te veel uit. De ex-voorzitter organiseerde dure etentjes en feestjes, nam zijn vrouw mee op dienstreis naar Curaçao en deed privéuitgaven met het geld. Het imago van de werd COR onherstelbaar beschadigd. De COR stapte daarom op. Naar aanleiding van de grote onrust die destijds ontstond over de exorbitante uitgaven van de COR van de politie werd de commissie-Ruys ingesteld voor onderzoek. Uit het onderzoeksrapport bleek dat de minister van Justitie, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer grote druk uitoefenden bij de samenvoeging van 26 bestaande politiekorpsen tot één nationale politie. Aandacht voor controle van de financiën van de COR had geen prioriteit. Hierdoor kon de COR van de politie jarenlang zijn gang gaan.

COR moet bestuurder vooraf informeren over kosten

Om te voorkomen dat ook maar de schijn ontstaat dat een raad ongeoorloofd met geld smijt, is het van belang om duidelijke afspraken te maken én om transparant te zijn over de kosten. De kosten die een raad noodzakelijkerwijs moet maken om het OR-werk uit te voeren, komen voor rekening van de ondernemer. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat de raad de bestuurder vooraf informeert over de kosten (artikel 22 van de Wet op de ondernemingsraden).