Fiscus kan straks verzoeken om bestuursverbod

22 maart 2016 | Door redactie

Schuldeisers in een faillissement, zoals de Belastingdienst, kunnen zelf bij de curator vragen om een civielrechtelijk bestuursverbod voor malafide bestuurders. Dat heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie laten weten aan de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel Civielrechtelijk bestuursverbod.

Het voorstel om het civielrechtelijk bestuursverbod in te voeren wordt op dit moment in de Eerste Kamer behandeld. Verschillende partijen hadden de minister nog om opheldering gevraagd over een aantal zaken in het wetsvoorstel. Volgens de minister blijft de formele bevoegdheid voor het verzoek om een bestuursverbod bij de curator liggen, maar de fiscus mag met de curator overleggen of een bestuursverbod op zijn plaats is. Dit zal dan samenhangen met de bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden. Bestuurders kunnen hiermee te maken krijgen als ze door kennelijk onbehoorlijk bestuur (tool) aansprakelijk worden gesteld voor openstaande belastingen.

Minister wil geen voorlopig bestuursverbod

Ondanks kritiek van werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW  houdt de minister vast aan een maximale duur van vijf jaar voor het bestuursverbod. In antwoord op vragen van de SP-fractie, stelt de minister dat het bestuursverbod gehandhaafd wordt via de notaris en de Kamer van Koophandel. Het bestuursverbod wordt immers vastgelegd in het Handelsregister. De suggestie van de SP-fractie om een voorlopig bestuursverbod in de wet op te nemen, wees de minister van de hand (pdf). De SP-fractie stelde dat een juridische procedure tot het opleggen van een bestuursverbod lang kan duren, en dat malafide bestuurders in die periode nog een hoop schade aan kunnen richten. De minister vindt echter dat een bestuursverbod alleen onherroepelijk opgelegd moet worden. Als blijkt dat een bestuursverbod ten onrechte is opgelegd, is het leed voor de bestuurder al geschied, aangezien het bestuursverbod openbaar in het Handelsregister staat genoteerd.