Forse toename van Cash Compensatie in 2023

8 juli 2024 | Door redactie

Witwassen met Cash Compensatie neemt een vlucht in Nederland. Zo was er in 2023 sprake van grootschalige contante betalingen met crimineel geld aan inhuurpersoneel. Dit komt naar voren uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Een andere opvallende trend is zorgfraude.

De FIU-Nederland is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (infographic) de organisatie waar meldingsplichtige instellingen en professionals ongebruikelijke transacties moeten melden. Uit het Jaaroverzicht 2023 blijkt dat de FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties ontving. Dit is wederom een stijging ten opzichte van 2022, toen het aantal meldingen net onder de twee miljoen lag.

Valse factuur verwerkt in boekhouding

In 2023 waren er veel gevallen van witwassen met Cash Compensatie. Daarbij worden contante gelden met criminele herkomst ter beschikking gesteld aan ondernemers die daar behoefte aan hebben. Bij Cash Compensatie ontvangt een ondernemer geld van een geldschieter, maar ook een terugbetalingsverplichting. De valse factuur betaalt de ondernemer via zijn bank, en de factuur en betaling worden vervolgens verwerkt in de boekhouding. De contante geldstroom blijft dus buiten de boekhouding en is afgedekt door de valse factuur.

Meer indicaties van zorgfraude

In 2023 waren er ook meer indicaties van zorgfraude, zo is te lezen in het Jaaroverzicht 2023 (pdf) van de FIU-Nederland. Vaak is bij zorgfraude sprake van complexe netwerken van meerdere rechtspersonen. Enkele voorbeelden van fraude met zorggelden:

  • malafide zaakwaarnemers die het persoonsgebonden budget van chronisch zieken in eigen zak steken;
  • zorgaanbieders die niet uitgevoerde behandelingen wel declareren;
  • zorgaanbieders die behandelingen hoger declareren.