Fraude bijna onmogelijk met diplomaregister

16 september 2010 | Door redactie

Vanaf 2012 kunt u gebruikmaken van een centraal landelijk register om te controleren of sollicitanten wel echt de diploma’s hebben behaald. U voorkomt hiermee dat u medewerkers aanneemt die liegen over hun diploma, oftewel diplomafraudeurs.

In het bericht ‘Diplomafraude meer regel dan uitzondering' kon u lezen dat diplomafraude vaak voorkomt en dat er zelfs mensen zijn die complete diploma's vervalsen. Met de komst van het diplomaregister voorkomt u diplomafraude. In het register komen de diploma's van iedereen die na een bepaalde datum een diploma heeft behaald in het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie, de inburgering en Nederlands als tweede taal. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken, ligt nu bij de Raad van State.

Wel toestemming nodig

Als het diplomaregister er daadwerkelijk komt, mag u hier trouwens niet zomaar in grasduinen. Daarvoor heeft u toestemming nodig van de persoon in kwestie. Zolang het register er nog niet is, kunt u bij twijfel uiteraard altijd contact opnemen met de onderwijsinstelling waar een sollicitant naar eigen zeggen zijn diploma heeft behaald.