Fraude is aandachtspunt van de KvK

31 oktober 2014 | Door redactie

Onlangs meldde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer dat het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland voor 97% betrouwbaar is. Omdat onjuiste informatie kan leiden tot verkeerde beslissingen die geld kunnen kosten is de betrouwbaarheid van het Handelsregister ook voor uw onderneming belangrijk.

MKB-Nederland heeft recent aan minister Opstelten laten weten dat het mkb jaarlijks € 3,7 miljard verliest door fraude. Dat komt neer op ongeveer € 10 miljoen per dag. Dit verlies zou het gevolg zijn van fouten in het Handelsregister. Ook uw onderneming kan geld verliezen doordat de gegevens in het Handelsregister niet correct zijn.

Er is een kleine kans dat fraudeurs gepakt worden

U moet natuurlijk kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens uit het Handelsregister. Om dit te realiseren opperde MKB-Nederland het idee om de gegevens uit het Handelsregister te koppelen aan die van de Belastingdienst. Dit is volgens de genoemde organisatie nodig omdat het huidige systeem bijvoorbeeld geen signalering geeft als er te veel bedrijven op één privé-adres staan ingeschreven. De kans dat een fraudeur gepakt wordt is dan ook klein (5%). Om deze pakkans te vergroten is er voorgesteld om een fraudecoördinator aan te stellen. Daarnaast kunnen betere samenwerking en het uitwisselen van informatie tussen instanties meer garantie geven op een betrouwbaarder Handelsregister. 
Als u onjuiste gegevens van een derde in het Handelsregister vindt, moet u dit doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie. Hiermee voorkomt u dat u een verkeerde beslissing neemt.
Er is geen standaardoplossing voor de situatie waarin u vermoedt dat er sprake is van fraude door een onderneming die geregistreerd staat in het Handelsregister. Dit komt doordat er verschillende vormen van fraude zijn. Meer informatie over de stappen die u kunt ondernemen vindt u op de website van het Ondernemersplein.