Fraude moderne betaalmethoden zwaarder bestraft

Nieuwe betaalmethoden brengen ook nieuwe vormen van fraude met zich mee. Onlangs is er een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden waarin deze vorm van fraude strenger wordt bestraft. De hogere strafmaat hangt ook samen met het feit dat fraude met innovatieve betaalmethoden vaak leidt tot meer slachtoffers, zelfs ook over de grens.

20 december 2019 | Door redactie

Het wetsvoorstel dat is ingediend moet een Europese richtlijn verankeren in Nederlands recht en een Kaderbesluit vervangen. Het oude besluit is niet meer passend bij alle technologische hoogstandjes op innovatief betalingsgebied. Voor een groot deel voldoet Nederland al aan de verplichtingen van de richtlijn. De nieuwe richtlijn zorgt ervoor dat in de hele Europese Unie dezelfde regels gelden. Niet alleen giraal en elektronisch geld, maar ook virtuele valuta, zoals bitcoins, vallen onder de richtlijn.

Aparte strafmaat voor nieuwe fraude

Momenteel bestaat er al een aparte strafmaat voor fraude met betaalpassen. Maar de meeste ‘betaalverzoeken’ van innovatieve betaalmethoden vinden plaats via een app. Daarbij stuurt een partij een betaallink naar een andere partij, bijvoorbeeld via e-mail en WhatsApp. Een betaling kan ook plaatsvinden door het scannen van een QR-code met een mobiele telefoon. Dit gebeurt vaak bij face-to-face-contacten. Na het scannen bevestigt de betaler de betaling met een mobiele pincode. Omdat er steeds meer van dit soort nieuwe betaalmethoden komen waarbij geen bankpassen meer worden gebruikt, is het voor een effectieve bestrijding gewenst om fraude met nieuwe betaalmethoden op dezelfde manier apart strafbaar te stellen als fraude met betaalpassen.

Straffen worden ook hoger

Volgens het nieuwe wetsvoorstel staat op computercriminaliteit, zoals phishing, een hogere gevangenisstraf: in plaats van twee jaar zit een crimineel drie jaar achter de tralies. Wie betaalgegevens vervalst of verkoopt of nep-apps gebruikt voor onrechtmatig geldelijk gewin, kan zes jaar brommen.                              

Bijlagen bij dit bericht