Fraude voorkomen met functiescheiding

20 maart 2015 | Door redactie

Uit een recent onderzoek blijkt dat gegevensfraude de snelst groeiende vorm van fraude is. Hierbij gaat het om het lekken van bedrijfsgevoelige informatie. Gegevensfraude leidt tot financiële schade en is ook niet goed voor uw imago. Als u functiescheiding toepast, maakt u het werknemers moeilijker om deze vorm van fraude te plegen.

Hoffmann Bedrijfsrecherche presenteert de trends en cijfers op het gebied van fraude in Statistiek 2015. Uit het onderzoek blijkt dat fraude steeds vaker voorkomt. Vooral binnen ondernemingen met 100 werknemers gaan werknemers steeds vaker over de schreef.

Gegevensfraude komt het meest voor

De meest voorkomende soort fraude is gegevensfraude (3% in 2013 en 11% in 2014). Er zijn vijf soorten gegevensfraude die het vaakst voorkomen:

  • Een werknemer steelt klantgegevens of strategische kennis (voor het opstarten van een  concurrerend bedrijf).
  • Een externe steelt bedrijfsgevoelige informatie, zoals klantgegevens.
  • Een werknemer stuurt valse facturen.
  • Een werknemer dient onjuiste declaraties in.
  • Een werknemer handelt in strijd met het concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst.

Opvallend is dat het steeds vaker hoogopgeleide werknemers (8% in 2013 en 12% in 2014) en steeds minder vaak laagopgeleiden (18% in 2013 en 9% in 2014) zijn die fraude plegen. Deze verschuiving is te zien in alle soorten fraude, of het nu gaat om diefstal of gegevensfraude. De reden dat werknemers fraude plegen is deels te wijten aan het feit dat ze er de gelegenheid toe hebben en deels is het een gevolg van financiële problemen.

Zorg voor een goede beveiliging

Om fraude binnen uw onderneming tegen te gaan, is het belangrijk om de gelegenheid voor het plegen van fraude tot een minimum te beperken. Omdat ook cybercriminaliteit voor grote probleem zorgt, is een goede beveiliging van het bedrijfsnetwerk, de website en de internetverbinding van groot belang. Daarnaast kunt u functiescheiding toepassen binnen uw organisatie. Door de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen functies te verdelen over verschillende medewerkers, maakt u het hen moeilijker om ongezien fraude te plegen. 
In het aprilnummer 2015 van FA Rendement kunt u meer lezen over functiescheiding.