Fraudeverzekering geen onverstandige keuze

24 mei 2024 | Door redactie

Een organisatie loopt altijd het risico met fraude te maken te krijgen. Om mogelijke fraudeurs eruit te filteren, helpt het om hun gangbare ‘methoden’ te kennen. Kijk in elk geval uit voor onder meer kasverschillen, voorraadtekorten, afstortingen, diefstal uit de kluis, tegenvallende opbrengsten, slechte verkoopresultaten en concurrerende offertes. Ook het afsluiten van een fraudeverzekering is niet onverstandig.

Helaas is fraude nooit helemaal uit te sluiten. Daarom is naast preventie (tools) ook een goede fraudeverzekering te overwegen. Een fraudeverzekering dekt de financiële schade als gevolg van fraude door werknemers. Ook ingehuurde uitzendkrachten en stagiairs vallen hieronder. De standaarddekking omvat meestal diefstal, oplichting, verduistering, computerfraude en valsheid in geschrifte.

Uitbreiden van standaarddekking fraudeverzekering

Vaak is de standaarddekking uit te breiden met goederenfraude en diverse kostendekkingen, zoals contractuele boetes, aansprakelijkheid ten aanzien van derden, de kosten van werkhervatting als gevolg van een fraude, juridische kosten en data- en softwarereconstructiekosten. Met een verzekeraar sluit een organisatie een bindend contract af. Meestal is de verzekering een langlopende verbintenis, van vijf jaar of langer, die stilzwijgend verlengd wordt. Beide partijen kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen, maar daar moet dan wel een goede reden voor hebben. De verzekerde verplicht zich om premie te betalen, in ruil waarvoor de verzekeraar een bedrag uitkeert als de organisatie schade lijdt. De precieze voorwaarden staan in de polis. Vergeet niet om wijzigingen in de situatie van de organisatie tijdig door te geven.

Schade zo snel mogelijk melden

Is er schade geweest die de verzekering volgens de polis dekt, dan moet de verzekeraar dit zo snel mogelijk weten. Dit moet in ieder geval binnen drie jaar gebeuren: dit is de wettelijke verjaringstermijn van verzekeringen. De verzekeraar beoordeelt de schadeclaim en als hij deze terecht vindt, gaat hij over tot betaling. Wijst de verzekeraar de claim af, dan kan de organisatie binnen zes maanden bezwaar maken.

Meer informatie over ondernemersverzekeringen vindt u in de toolbox Zo regelt u de verzekeringen voor uw onderneming goed.