Geef commentaar op aandeelhoudersregister

2 februari 2015 | Door redactie

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een internetconsultatie geopend voor de wijziging van de Handelsregisterwet. De minister wil de Kamer van Koophandel (KvK) een grotere rol laten spelen bij fraudebestrijding, onder meer door de introductie van een centraal aandeelhoudersregister.

In het bericht ´Aandeelhoudersregister onderbrengen bij KvK´ las u al over de plannen van de minister om de KvK een grotere rol te laten spelen bij de bestrijding van fraude. Hiervoor is wel een wijziging nodig van de Handelsregisterwet. Daarom is een internetconsultatie geopend, waar u nog tot 5 maart op kunt reageren. Uit de conceptwettekst blijkt dat de KvK de bevoegdheid krijgt actief signalen door te geven aan opsporingsinstanties als er vermoedens bestaan van ongeoorloofde praktijken.

Handelsregister gekoppeld aan meer informatiebronnen

Om deze signalen te kunnen geven, zal het Handelsregister gekoppeld worden aan verschillende basisadministraties. Met deze koppeling moet bijvoorbeeld sneller duidelijk worden of op één adres verdacht veel ondernemingen worden geregistreerd. Deze datakoppeling wordt ook ingezet om de handhaving van het bestuursverbod mogelijk te maken. U las hier al over in het bericht ´Malafide bestuurders krijgen bestuursverbod´.

KvK gaat centraal aandeelhoudersregister uitvoeren

Het conceptwetsvoorstel schept ook meer duidelijkheid over het centraal aandeelhoudersregister. De conceptwet introduceert een afgeschermd gedeelte van het Handelsregister waar alle aandeelhouders van een vennootschap geregistreerd staan. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens over aandelen op naam, maar ook de vruchtgebruikers of pandhouders van de aandelen. Volgens de toelichting op de conceptwettekst moet u, ook na de invoering van het centraal aandeelhoudersregister, nog steeds zelf een aandeelhoudersregister met de aandeelhouders van uw eigen bv hebben. Het centraal aandeelhoudersregister zal alleen toegankelijk zijn voor opsporingsinstanties. U mag wel de geregistreerde informatie over uzelf en (de aandeelhouders van) uw bv inzien en opvragen en hier een uittreksel van krijgen.