Herkennen van signalen van fraude

9 mei 2022 | Door redactie

Veel financiële fraude vindt plaats binnen de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de personeelsadministratie. In welke gevallen kan er binnen een organisatie sprake zijn van fraude met geld?

Financiële fraude kan tot veel schade leiden binnen een organisatie. Fraude met geld is op veel manieren herkennen. Mogelijke signalen zijn:

  • kastekorten;
  • uitstaande leningen;
  • te late afstortingen bij de bank;
  • greep uit de kassa, gecamoufleerd door bijvoorbeeld fictieve retourbonnen of fictieve bestellingen;
  • het manipuleren van totaaltellingen, kasstaten of kasboeken;
  • declaratiefraude: het declareren van fictieve bonnen, het laten vergoeden van privé-uitgaven door de onderneming, het kopiëren van bonnen en geven aan collega’s, het manipuleren van bonnen;
  • het incasseren van bonussen van leveranciers op slapende of eigen rekening;
  • factuurvervalsing: een inkoper krijgt korting van een leverancier en laat de winst op zijn eigen bankrekening storten.

Kastekort en 'sweethearting'

Het kan ook voorkomen dat er nooit sprake is van een kastekort. Dat is niet reëel en kan betekenen dat er sprake is van financiële fraude. Een andere veelvoorkomende vorm van financiële fraude is ‘sweethearting’. Daarbij laten werknemers in de detailhandel bekenden artikelen stelen of ongeoorloofd korting geven. Bij vermoeden van deze vorm van financiële fraude is het aan te raden om een bedrijfsrechercheur in te schakelen.

Inschakelen van forensisch accountant

Wat te doen bij vermoeden van financiële fraude? Een forensisch accountant inschakelen biedt mogelijk uitkomst. Deze professional is gespecialiseerd in het achterhalen van administratieve fraude (artikel) door uitgebreid onderzoek te doen. De forensisch accountant is gespecialiseerd in feitenonderzoek in financiële en dataomgevingen. Hij gaat daarbij op zoek naar mogelijke betrokkenheid van personen en maakt daar melding van. De forensisch accountant onderzoekt of er sprake is van valse financiële verslaggeving en diefstal.