Het verschil: boete en last onder dwangsom

7 september 2018 | Door redactie

Een organisatie die geconfronteerd wordt met een boete of een last onder dwangsom, krijgt te maken met een financiële sanctie. Toch zijn er wezenlijke verschillen tussen de twee. Zo kent de last onder dwangsom een sterke preventieve component.

Een boete is een financiële sanctie die is gekoppeld aan een overtreding van bepaalde regels. Het boetebedrag is niet willekeurig. De hoogte van het bedrag is gekoppeld aan de overtreding en voor iedereen opvraagbaar. De boete wordt opgelegd door een instantie met boetebevoegdheid of eventueel door de rechter. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Er is vastgesteld dat het vasthouden van een mobiel tijdens het rijden niet mag. Om dit verbod kracht bij te zetten, is aan de overtreding een boete van € 230 gekoppeld. Een automobilist wordt betrapt op bellen tijdens het rijden. Hij heeft het verbod overtreden en krijgt dus een boete van € 230 van de politie, in dit geval de instantie die de boete mag uitschrijven.

Een last onder dwangsom is veel minder een ‘lik op stuk’-financiële sanctie, maar eerder een wettelijk vastgelegd instrument om ongewenst gedrag te beëindigen. Het is altijd een bestuurlijke instantie die de last onder dwangsom oplegt. Daaronder vallen ook toezichthoudende instanties, die van de overheid hun mandaat gekregen hebben. Stel dat een bedrijf in de binnenstad de regel overtreedt die het verbiedt om met zware vrachtwagens goederen op te halen. De last onder dwangsom zou dan stellen dat het bedrijf € 10.000 moet betalen voor iedere dag dat de overtreding voortduurt als het niet per een bepaalde datum deze handelwijze beëindigd heeft.

Bij een last onder dwangsom heeft een organisatie dus zelf nog in de hand of de clausule inderdaad gelicht wordt. Het belangrijkste oogmerk is het staken van het overtredende gedrag. Daarmee heeft een last onder dwangsom dus een sterke preventieve component.

BOETE: een financiële sanctie die is gekoppeld aan de overtreding van bepaalde regels LAST ONDER DWANGSOM: een financiële sanctie die wordt opgelegd door een overheidsinstantie en die pas ingaat als de overtreding niet voor een bepaald moment gestaakt is