In cijfers: gemaakte fouten internetbankieren

1 februari 2017 | Door redactie

Veel bankzaken kunnen organisaties zelf regelen via internet. Dat internetbankieren foutgevoelig kan zijn, blijkt uit het jaarlijkse aantal foute overboekingen. Betaalvereniging Nederland heeft onlangs in samenwerking met de Consumentenbond in kaart gebracht welke fouten er vaak worden gemaakt bij internetbankieren.

Door de procedure onverschuldigde betaling (POB) te doorlopen kan het geld dat bij internetbankieren (tool) per abuis naar een verkeerd bankrekeningnummer is overgemaakt, worden teruggevraagd. In het boekjaar 2016 is deze procedure 14.357 keer gebruikt. Dit is gemiddeld 1.305 keer per maand (2015: 1.500). De oorzaken voor deze foute transacties lopen uiteen; verouderde adresboeken zijn bij het overgrote deel (73%) van de POB-verzoeken de oorzaak. Volgens Betaalvereniging Nederland worden deze fouten onder andere veroorzaakt doordat een vervallen en heruitgegeven IBAN-bankrekeningnummer (tool) in het adresboek van internetbankieren blijft staan. Hierdoor lopen administrateurs het risico dat zij een verkeerd bankrekeningnummer selecteren wanneer zij betalingen doen. 

Fouten in internetbankieren

In het onderstaande staafdiagram zijn ook de overige oorzaken voor de foute banktransacties weergegeven. Het gaat hierbij om fraude (8%) en verkeerde IBAN-omnummertools (2%).  De resterende 17% van de foute banktransacties is uitgesplitst naar 15% ingetrokken aanvragen en 2% overige oorzaken. 

Veelgemaakte fouten internetbankieren.JPG

In het nieuwsartikel Nieuwe IBAN-Naam Check tweede kwartaal 2017 vindt u welke maatregelen Nederlandse banken nemen om fouten bij internetbankieren te voorkomen.