Inspectie SZW bestraft fraude streng en hard

26 november 2012 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2013 treedt de nieuwe Fraudewet in werking. De wet bestraft fraude met uitkeringen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid zwaarder dan tot nu toe het geval is. Dat geldt zowel voor ondernemingen als werknemers die frauderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) start daarom een campagne om de gevolgen van de nieuwe Fraudewet beter bekend te maken.

De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW (zoals de Fraudewet voluit heet) bestrijdt fraude met uitkeringen door handhaving van sancties. Boetes voor frauderende werkgevers gaan per 2013 ook nog eens flink omhoog. De wet is gericht op het naleven van een aantal arbeidsregelingen, uiteenlopend van eigen werknemers tot buitenlandse werknemers van ondernemingen die in opdracht van uw eigen onderneming werken. De Inspectie SZW controleert of uw onderneming de regels naleeft en treedt zo nodig streng op.

Forse stijging boetes

Overtreding van de arbeidsregelingen komt in de praktijk vaak voor. Dat leidt niet alleen tot slechte werkomstandigheden voor werknemers, het verstoort ook het concurrentieklimaat. Daardoor zijn uiteindelijk ook ondernemingen die zich wel aan de regels houden de dupe. Vanaf 2013 gaat de maximum boete voor het overtreden van arbeidsregelingen omhoog naar € 78.000. Ook de boetenormbedragen stijgen aanzienlijk. Zo gaat die voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (Wml) omhoog van € 6.700 naar € 12.000 per werknemer.

Ernstige overtredingen

De Inspectie SZW gaat ook strenger controleren op arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Voor alle boetes geldt dat die bij een eventuele herhaling sterk oplopen, tot zelfs 300%. Daarnaast kan de inspectie een onderneming zelfs stilleggen als er sprake is van een ernstige overtreding (zoals meer dan 20 illegale werknemers, onderbetaling met meer dan de helft of een arbeidsongeval met dodelijke afloop). Raadpleeg de website weethoehetzit.nl zodat u goed geïnformeerd bent over de plichten van uw onderneming. Zo kunt u voorkomen dat uw onderneming onbewust de Fraudewet overtreedt.