Instanties pleiten voor verbetering accountantscontrole

30 april 2019 | Door redactie

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft 43 openbare reacties ontvangen via haar digitale loket. De commissie heeft als doel om maatregelen te onderzoeken ter verbetering van de kwaliteit van wettelijke accountantscontroles. Zij vroeg organisaties om input te leveren.

De CTA, die begin 2019 in het leven geroepen is door minister van Financiën Wopke Hoekstra, ontving onder andere reacties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA), Eumedion en verschillende accountantskantoren.

Kwaliteit nog niet op orde

De AFM schrijft in haar reactie dat “het doorvoeren van veranderingen bij de oob-accountantsorganisaties om de kwaliteit van hun controles duurzaam te verbeteren, te langzaam gaat”. De AFM constateert ook dat de kwaliteit van wettelijke controles (tool) bij de Big 4-accountantsorganisaties nog niet op orde is. Verder meldt de AFM dat uit onderzoek uit 2018 blijkt dat “verschillende elementen van het verdienmodel, bedrijfsmodel en de vraagkant van de markt een negatieve impact kunnen hebben op de kwaliteit van wettelijke controles”. 

53 maatregelen 

De NBA meldt dat het accountantsberoep sinds 2014 veel initiatieven heeft genomen om aan hoge kwaliteitseisen te voldoen. Voorbeelden daarvan zijn de 53 maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang' (pdf), het uitbrengen van een fraudeprotocol en white papers over kwaliteit en continuïteit. De NBA ziet positieve effecten van verplichte kantoorroulatie en meer scherpte in controles, waarbij gemiddeld meer uren per opdracht worden besteed.

Gedetailleerd inzicht in de oob-sector 

De NBA wil de CTA voor haar onderzoek op korte termijn een geactualiseerde oorzakenanalyse sturen, gericht op kwaliteitsborging op team-, kantoor- en sectorniveau. Ook zal zij de CTA via factsheets vertrouwelijk gedetailleerd inzicht geven in de oob-sector. De NBA komt binnenkort met een notitie over de kwaliteit van accountantscontroles. De beroepsorganisatie levert ook kwantitatieve informatie aan over kwaliteitstoetsingen in het niet-oob-segment en een rapport over de impact van technologie op de audit.

Aan de tand voelen 

Beleggersvereniging Eumedion is van mening dat institutionele beleggers ook buiten het gremium van de aandeelhoudersvergadering toegang moeten krijgen tot de accountant van een beursgenoteerde onderneming, eventueel in het bijzijn van de voorzitter van de auditcommissie. In een meer besloten sessie zouden institutionele beleggers de accountant kritischer aan de tand kunnen voelen over zaken als de kwaliteit van de verslaggeving (tools), de interne beheersing, de interne cultuur en het risicomanagement (tool).
De Commissie nodigde iedereen uit om via internetconsultatie.nl input te leveren voor het werk van de commissie. De openbare reacties naar de CTA vindt u hier.