Interne fraude nog steeds meest voorkomende fraudevorm

26 juli 2022 | Door redactie

Fraude en oplichting bij ondernemingen nemen toe. Van de ondernemingen die deelnamen aan een recent onderzoek gaf 66% aan dat er sprake is van een stijging. Hoewel veel aandacht in de media uitgaat naar cybercrime wordt nog steeds de meeste fraude gepleegd door eigen werknemers.

Voorbeelden van veelvoorkomende fraude en oplichting door interne fraude zijn: 

  • producten stelen, geld uit de kassa pakken of korting geven aan bekenden;
  • vertrouwelijke bedrijfskennis verkopen of geven aan een concurrent;
  • zakendoen met niet-bestaande leveranciers en daar valse facturen voor aanmaken;
  • zonder toestemming geld overmaken naar de eigen bankrekening;
  • onjuiste kosten- of urendeclaraties indienen.

Factuurfraude en kopersfraude

Bij externe fraude speelt vooral factuurfraude. Meer dan de helft (53%) van de ondernemingen die deelnamen aan het onderzoek had hier de afgelopen drie jaar mee te maken. Zij ontvingen valse nota’s die verstuurd waren uit naam van bekende klanten. Van de ondernemingen die meededen aan het onderzoek gaf 41% aan dat kopersfraude de meest voorkomende vorm van externe oplichting is na factuurfraude. Bij kopersfraude worden bijvoorbeeld uit naam van een vaste klant goederen besteld maar wordt een afwijkend afleveradres opgegeven. Ook als een koper beweert dat hij een bestelling niet heeft ontvangen, terwijl de goederen in werkelijkheid wel zijn geleverd, is er sprake van kopersfraude. Een andere bekende vorm van externe fraude is acquisitiefraude (artikel). Daarbij worden advertenties verkocht die niet of nauwelijks worden geleverd.

Deelnemers vooral CEO’s en CFO’s

Op de vraag of de ondernemingen daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van een vorm van fraude, antwoordde iets meer dan de helft met ‘ja’ (51%). In bijna de helft (48%) van de gevallen ging het om schade tot € 50.000 euro. Bij 10% bedroeg de schade tussen de € 200.000 en € 500.000 euro en bij 1% zelfs meer dan € 5 miljoen.
Aan het onderzoek van Allianz Trade Benelux werkten 200 Nederlandse en Belgische ondernemingen mee. Van de deelnemers was 62% algemeen of financieel eindverantwoordelijk (CEO’s en CFO’s).