Internetconsultatie anti-witwasrichtlijn open

7 juli 2016 | Door redactie

Onlangs is een publieke consultatie geopend door het ministerie van Financiën waarbij u kunt reageren op een nieuw wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel betreft de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.

Het wetsvoorstel implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn heeft tot doel witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat deze misstanden op Europees niveau worden aangepakt en het moet de huidige regels aanscherpen. De nieuwe regelgeving moet elke overboeking van geld binnen Europa traceerbaar maken. Malafide financiering is daardoor beter op te sporen.

Wijzigingen in de Wwft

Met de implementatie in de Nederlandse wetgeving wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft krijgt een groter bereik: ook aanbieders van kansspeldiensten zullen eronder vallen, evenals personen die beroeps- of bedrijfsmatig met contanten in goederen handelen met een waarde van € 10.000 of meer. Op Europees niveau verandert de bevoegdheid van toezichthouders. Als de Wwft overtreden wordt, kunnen toezichthouders een maximale boete opleggen van vijf miljoen euro, in plaats van nu vier miljoen. Bovendien volgt er een omzetgerelateerde boete bij ernstige overtredingen.

Lidstaten moeten een UBO-register inrichten

De vierde anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten ook om een centraal register voor ‘ultimate beneficiairy owners’ (UBO-register) in te richten. Hierin komen bijvoorbeeld  persoonsgegevens (tool) te staan van grootaandeelhouders, als naam, geboortedatum, nationaliteit en de omvang van hun belang.Het UBO-register moet toegankelijk worden voor iedereen die een legitiem belang kan aantonen. Het Europees Parlement had al ingestemd met deze nieuwe richtlijn die onder andere plannen voor een Europees centraal aandeelhoudersregister bevat. De artikelen met betrekking tot het UBO-register zullen in een apart wetsvoorstel worden ondergebracht. U kunt tot en met 16 augustus 2016 reageren op het conceptwetsvoorstel implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De consultatieronde voor het wetsvoorstel voor het UBO-register vindt afzonderlijk en later plaats.