Kartelvorming nóg risicovoller voor ondernemer

22 maart 2017 | Door redactie

De klok luiden over geheime prijsafspraken? Werknemers kunnen dit op initiatief van de Europese Commissie voortaan doen bij een speciaal daarvoor bestemd loket in Brussel. De Europese Commissie wil daarnaast de macht van de Autoriteit Consument en Markt verder uitbreiden.

Werknemers die informatie hebben over kartelafspraken binnen de onderneming waarin zij werkzaam zijn, kunnen voortaan gebruikmaken van het Brusselse loket. Het loket werkt met behulp van een versleuteld communicatiesysteem tussen de boodschapper en de Europese Commissie (EC). De Nederlandse Mededingingswet geldt als relatief soepel. Echter, de wetgeving in ons land wordt steeds meer ingevuld door middel van Europese wetgeving, waarvan het loket de nieuwste maatregel in een lange rij is. Hierdoor worden ook bij Nederlandse ondernemingen de duimschroeven aangedraaid.

ACM moet telefoons en laptops kunnen doorzoeken

Daarnaast wil de EC dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de mededingingswaakhonden in de andere EU-landen meer mogelijkheden krijgen om de concurrentie tussen ondernemingen eerlijk te houden. Zo moet er onder meer extra geld beschikbaar komen voor de ACM, en moet de toezichthouder de bevoegdheid krijgen om mobiele telefoons en laptops te doorzoeken om bewijsmateriaal te vinden. Ook het opleggen van forse sancties voor overtredingen is onderdeel van het voorstel. Lidstaten van de Europese Unie moeten daarnaast programma’s voor strafverzachting opstellen voor ondernemingen die gemaakte kartelafspraken verklikken.