Kartelvorming ontmoedigd door EU-wetgeving

15 februari 2017 | Door redactie

Onlangs zijn nieuwe Europese afspraken omtrent kartelvorming in de Nederlandse wet verankerd. Hierdoor wordt het in de praktijk eenvoudiger voor zowel organisaties als consumenten om een schadeclaim in te dienen als zij gedupeerd zijn door kartelvorming.

Met invoering van de nieuwe wetgeving is het mogelijk geworden om een oordeel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over kartelafspraken in te zetten als bewijs in een claimprocedure. Daarnaast kunnen vooral consumenten indirecte schade makkelijker gaan verhalen en kan bewijsmateriaal over een kartel eenvoudiger bij de ACM worden opgevraagd.

Nederlandse Mededingingswet relatief soepel

De Nederlandse Mededingingswet is relatief soepel. Een verbod op kartelafspraken geldt volgens artikel 7 van de Mededingingswet zelfs helemaal niet voor een kartel waaraan maximaal acht organisaties meedoen met een beperkte omzet. Zelfs als de totale omzet van organisaties hoger is dan het wettelijke maximum, is het volgens de wet toegestaan een kartel te vormen. Dat mag als de betrokken organisaties niet meer dan 10% van de markt bedienen en de kartelafspraak geen negatieve invloed heeft op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Europese wetgeving over kartelvorming streng

De tolerante Nederlandse wet wordt steeds meer ingevuld aan de hand van Europese rechtspraak en richtlijnen, waarvan de vastlegging van de bovenstaande afspraken een goed voorbeeld is. In de regel is de Europese regelgeving een stuk strenger. Volgens Europese richtlijnen zijn bepaalde afspraken tussen organisaties bijvoorbeeld altijd verboden. Het gaat daarbij onder meer om afspraken tussen concurrenten om prijzen vast te stellen, de productie te beperken of de markt te verdelen. Ook is het altijd verboden voor een leverancier om zijn afnemers voor te schrijven welke prijs zij in rekening moeten brengen aan hun afnemers. Organisaties doen er in de dagelijkse praktijk inmiddels dan óók in Nederland goed aan alle schijn van kartelvorming te vermijden.