Limiet van € 3.000 per contante betaling

In 2019 presenteerde het kabinet een plan van aanpak tegen witwassen. Dit plan regelt onder meer een aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om gezamenlijke transactiemonitoring zo goed mogelijk te laten functioneren. Demissionair minister van Financiën Hoekstra pleit nu voor extra maatregelen, zoals een maximumbedrag aan contante betalingen van € 3.000.

24 september 2021 | Door redactie

In Nederland wordt elk jaar ongeveer voor € 16 miljard aan crimineel geld witgewassen. Voor dit soort fraude wordt nog steeds contant geld gebruikt, evenals voor het financieren van terrorisme. Contant geld is moeilijk te herleiden en tot een bedrag onder de € 10.000 vindt er geen wettelijke controle plaats. Uit een informeel voorstel (pdf), dat samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje aan de Europese Commissie en onlangs aan de Kamer is gedaan, blijkt dat Hoekstra pleit voor een EU-brede limiet van € 5.000 aan contante betalingen. Daarbij mogen afzonderlijke lidstaten kiezen voor een nog lagere limiet. Voor Nederland wil Hoekstra een verbod instellen voor contante betalingen boven de € 3.000. Daarnaast wil de demissionair minister in overleg met de Europese Centrale Bank toewerken naar de afschaffing van het biljet van € 500. 

Ook banken slaan handen ineen tegen witwassen

Het aantal ongebruikelijke transacties neemt jaarlijks nog steeds toe. Ook vijf Nederlandse banken zijn de strijd al aangegaan tegen witwassen, terrorismefinanciering en ongebruikelijke transacties. Zij hebben vorig jaar de Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Vooruitlopend op de wetswijziging uit het plan van aanpak beginnen de banken nu al met de bouw van TMNL. TMNL zal zich richten op het vaststellen van ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer die banken individueel niet kunnen ontdekken. Het is de bedoeling dat andere banken op termijn ook gebruik kunnen maken van TMNL. De bouw en ontwikkeling van TMNL zal gebeuren in fases.