Meer uitwisseling informatie AFM en BFT toezicht accountants

De Autoriteit financiële markt (AFM) is de gedragstoezichthouder voor de hele financiële marktsector. Het Bureau financieel toezicht (BFT) houdt toezicht op onder andere het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants en administratiekantoren. Ook de BFT draagt bij aan de integriteit van het financiële stelsel in Nederland. De AFM en de BFT hebben nu een convenant gesloten om samen te werken op het gebied van toezicht op accountants.

29 mei 2020 | Door redactie

Alle financiële ondernemingen staan op basis van verschillende wetten onder het gedragstoezicht van de AFM. Een van de wetten waar de AFM  op controleert is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). De BFT kijkt of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt nageleefd. Ook accountants worden op dit onderwerp gecontroleerd. Beide toezichthouders hebben hun handen ineengeslagen en kunnen dankzij het convenant informatie uitwisselen over eventuele witwaspraktijken of andere onaanvaardbare financiële missers van accountants en belastingadviseurs die aan accountantskantoren zijn verbonden. 

Zorgvuldigheid noodzaak bij gegevensuitwisseling

Zodra de BFT of de AFM aanleiding ziet in een bepaald geval op te treden, moeten zij volgens het convenant contact met elkaar opnemen. Soms kan het om algemene kwesties gaan, maar ook in specifieke gevallen is onderling informatie uitwisselen gewenst. Ook informeren beide partijen elkaar eerst voordat ze toezichtvertrouwelijke gegevens naar buiten brengen. Sowieso is zorgvuldigheid geboden als het gaat om gegevensuitwisseling.  Beide organisaties hebben hiervoor  interne procedures en delen hun informatie alleen in beveiligde omgevingen. Ook werken ze via bepaalde categorieën waarmee ze aangeven of te controleren accountants en organisaties  voldoen aan de Wwft duiden. Gegevens worden volgens een in het convenant vastgestelde termijn bewaard.              

Uitwisseling persoonsgegevens en meldplicht datalekken

De samenwerking leidt er ook toe dat tussen de toezichthouders persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Die mogen alleen worden gebruikt  voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van de toezichthouders afzonderlijk om hierbij  te handelen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (tool). Mocht er toch iets misgaan, dan moeten zowel de AFM als de BFT de datalekken melden. Deze

Duur en evaluatie van het samenwerkingsconvenant AFM en BFT

Het samenwerkingsconvenant is voor onbepaalde tijd aangegaan. Wel wordt het na telkens twee jaar door het BFT en de AFM gezamenlijk geëvalueerd.Wijzigingen en aanvullingen van dit samenwerkingsconvenant moeten goedgekeurd worden door beide partijen en daarna ondertekend en gedagtekend. Opzegging van het convenant kan, maar dan wel met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.