Nieuwe IBAN-Naam Check tweede kwartaal 2017

8 februari 2017 | Door redactie

Vanaf het tweede kwartaal van 2017 is er bij overboekingen een nieuwe IBAN-Naam Check van toepassing. Deze controle gaat automatisch na of de naam van de begunstigde partij overeenkomt met het ingetypte IBAN. Deze check is van toepassing op internetbankieren en mobiel bankieren.

Onlangs werd duidelijk welke fouten vaak gemaakt worden bij internetbankieren. Het gaat hierbij met name om adresboekfouten en vormen van fraude. Betaalvereniging Nederland heeft laten weten dat de nieuwe IBAN-Naam Check deze fouten in de toekomst moet voorkomen. Deze nieuwe controle zal als eerste worden ingevoerd bij de Rabobank (in het tweede kwartaal van 2017), waarna de andere Nederlandse banken zullen volgen. Administrateurs hoeven zelf geen actie te ondernemen om deze controle te activeren. Rekeninghouders (tool) ontvangen automatisch een bericht van hun bank als de IBAN-Naam Check in werking treedt. Deze nieuwe techniek is voorlopig alleen van toepassing op Nederlandse IBAN-rekeningnummers (tool). Dit betekent dat deze controle niet van toepassing is op transacties via buitenlandse bankrekeningen. 

De IBAN-Naam Check uitgelegd

Als administrateurs via internetbankieren of mobiel bankieren een overboeking invoeren, typen zij het IBAN in en de naam van de begunstigde partij. De IBAN-Naam Check controleert nu of beide gegevens overeenkomen. Als dit niet het geval is ontvangt de administrateur een melding waarin hij wordt gewaarschuwd. Deze waarschuwing geeft aan of er sprake is van een klein verschil of zelfs mogelijke fraude. De administrateur is op grond van de Europese regelgeving verantwoordelijk voor de acties die hij op grond van de waarschuwing onderneemt.

Andere maatregelen

Betaalvereniging Nederland heeft laten weten dat er nog een aantal andere maatregelen in de planning van 2017 staan. In de loop van dit jaar zullen de Nederlandse banken namelijk nog twee maatregelen invoeren:

  • het heruitgeven van IBAN-rekeningnummers vervalt;
  • klanten worden erop gewezen dat zij het adresboek van internetbankieren en mobielbankieren moeten bijwerken.