Nieuwe wijze melden ongebruikelijke transactie

9 juni 2011 | Door redactie

Er is een nieuw systeem in gebruik voor het melden van ongebruikelijke transacties. Het melden van ongebruikelijke transacties is bedoeld om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) heeft dit nieuwe systeem op 14 mei 2011 in gebruik genomen.

Bepaalde instellingen zijn op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldplicht geldt in ieder geval voor de financiële sector, advocaten, notarissen en accountants. Daarnaast geldt de meldplicht ook voor handelaren in goederen die contante betalingen accepteren van € 15.000 of meer. Naast het melden van ongebruikelijke transacties zijn deze instellingen ook verplicht om de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren. U moet deze zakelijke relatie met de cliënt voortdurend controleren.

Meldprocedure ongebruikelijke transacties

FIU-Nederland heeft nu een nieuw systeem ingevoerd voor het melden en verwerken van ongebruikelijke transacties. Om een ongebruikelijke transactie te kunnen melden, is het registreren van een zogenoemd meldend persoon vereist. U kunt zich registreren op de website van het Meldportaal van FIU-Nederland. Heeft u te maken met een ongebruikelijke transactie dan dient u eerst een meldrapport te maken. Is het meldrapport gereed, dan kunt u het rapport via het Meldportaal van FIU-Nederland verzenden. Het is belangrijk dat u zich wel houdt aan deze meldplicht, omdat u anders een economisch delict pleegt met alle gevolgen van dien.