Organisatie is € 25.000 kwijt per fraudegeval

6 december 2017 | Door redactie

Louche werknemers zijn een flinke strop voor organisaties. Het risico op fraude, witwassen, corruptie en omkoping blijkt bij vrijwel alle grotere ondernemingen en (publieke) organisaties voor te komen. En deze incidenten gaan niet alleen gepaard met klantenverlies en reputatieschade, maar in veel gevallen ook met een financiële schade van meer dan € 25.000.

  Dit bedrag komt naar voren uit onderzoek dat accountants- en advieskantoor EY in samenwerking met ICC Netherlands heeft gedaan in het kader van de Week van de Integriteit. Steeds vaker worden de risico’s van corruptie en ander grensoverschrijdend gedrag erkend en zien organisaties in dat zij een gerichte aanpak moeten hebben om integriteit te bevorderen en te bewaken.

Specifiek beleid om fraude aan te pakken

Een groot deel van de ondervraagden in het onderzoek van EY heeft dan ook specifiek beleid, trainingen (e-learning) en vaak ook een compliance officer en/of een vertrouwenspersoon om integriteitschendingen tegen te gaan. Meer dan de helft  van de organisaties maakt echter nog geen gebruik van gerichte data-analyse om fraude, witwassen, corruptie en omkoping te detecteren. Hierdoor missen zij ook de kans om aanvullende maatregelen te nemen. Volgens de onderzoekers liggen er dan ook nog veel mogelijkheden voor organisaties om financieel-economische misdaad verder terug te dringen.

Bijlagen bij dit bericht

Voorkom acquisitiefraude
E-learning | VideoCollege 19 minuten