Pleidooi voor nationaal register met fraudeurs

10 april 2018 | Door redactie

Nederland moet een frauderegister krijgen naar Brits voorbeeld. Daarvoor pleit werkgeversorganisatie VNO-NCW, die denkt dat de fraudebestrijding in ons land daardoor veel meer tanden krijgt. De VVD heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de kwestie.

VNO-NCW geeft hoog op over de Britse fraudedatabase Cifas. Daarin staan de gegevens van mensen die fraude hebben gepleegd. Het register wordt betaald door aangesloten ondernemingen en organisaties uit allerlei sectoren, waaronder banken, verzekeraars en telecombedrijven, die zich ook verplichten om de database steeds actueel te houden. Iemand die na één keer frauderen zijn leven betert verdwijnt na zes jaar van de zwarte lijst. Doordat ondernemers notoire fraudeurs links kunnen laten liggen, zou de database van Cifas jaarlijks voor 1 miljard pond aan fraude voorkomen.

Proef zwarte lijst stuit op privacybezwaren

Ook voor Nederland ziet VNO-NCW wel brood in zo’n sectoroverstijgend register. Want verschillende branches hebben nu ook al zwarte lijsten van klanten die ze liever niet binnenhalen, maar volgens VNO maken fraudeurs juist vaak slachtoffers in verschillende branches.
Sinds begin dit jaar loopt er wel een proef met een soort zwarte lijst, de FraudeInfodesk. Maar die stuit op bezwaren van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die vraagt zich, waarschijnlijk mede in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, af of het wel noodzakelijk en gerechtvaardigd is dat de gegevens verzameld worden. Wat VNO-NCW betreft moeten die bezwaren in dit geval minder zwaar wegen dan de voordelen van betere fraudebestrijding.

VVD wil tekst en uitleg van minister

De VVD heeft inmiddels Kamervragen (pdf) gesteld aan minister Dekker van Rechtsbescherming over het frauderegister. De vraag is onder meer of de bewindsman denkt dat een register ook voor Nederland nuttig kan zijn en of hij tekst en uitleg kan geven over eventuele privacybezwaren van de AP. Ook vraagt de VVD nog of de conclusie inmiddels moet zijn dat de huidige wetten fraudebestrijding in de weg zitten en of het dus tijd is om dat wettelijke kader aan te passen.

Bijlagen bij dit bericht

Voorkom acquisitiefraude
E-learning | VideoCollege 19 minuten