Raadpleeg lijst met risicovolle landen

2 februari 2024 | Door redactie

De Europese Commissie geeft elk jaar een update van risicovolle landen. Gaat uw organisatie binnenkort zakendoen met landen buiten de Europese Unie (EU)? Controleer dan eerst of het gekozen land voorkomt op de gepubliceerde lijst.

Het overzicht met risicovolle landen wordt geactualiseerd door de Europese Commissie. De EU moet zorgen voor doeltreffende bescherming van de integriteit en de goede werking van het financiële stelsel en van de interne markt tegen fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Richtlijn (EU) 2015/849 bepaalt daarom dat de Europese Commissie landen moet identificeren die in hun regelgeving wat betreft de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de EU. De publicatie van deze lijst hangt samen met de vierde anti-witwasrichtlijn. De Financial Action Task Force (FATF) – een wereldwijde intergouvernementele organisatie – stelt soortgelijke richtlijnen op, die wereldwijd toegepast worden. De EU beveelt (wereldwijd) landen aan om de richtlijnen van de FATF te implementeren, maar uit de gepubliceerde lijst blijkt dat niet ieder land deze aanbeveling serieus neemt. 

Toezeggingen en verbeterde landen ook op de lijst

Voorafgaand aan de lijst met 25 landen met een verhoogd risico staan ook de toezeggingen die eerdere risicovolle landen hebben gedaan of welke landen verbeterd zijn. Zo vertonen Nicaragua, Pakistan en Zimbabwe niet langer strategische tekortkomingen vertonen in hun regelgeving. Mocht een organisatie toch met een bedrijf uit één of meerdere van de landen uit de gepubliceerde lijst in zee willen gaan, neem dan voorzorgsmaatregelen bij het afsluiten van een financiële transactie.

Bijlagen bij dit bericht