Raadpleeg lijst met risicovolle landen

31 augustus 2016 | Door redactie

De Europese Commissie heeft onlangs een lijst gepubliceerd van risicovolle landen. Gaat uw organisatie binnenkort zakendoen met landen buiten de Europese Unie (EU)? Controleer dan eerst of het gekozen land voorkomt op de gepubliceerde lijst.

Het overzicht met risicovolle landen wordt voortaan iedere drie maanden geactualiseerd door de Europese Commissie. De publicatie van deze lijst (pdf) hangt samen met de vierde anti-witwasrichtlijn. Voor de implementatie van deze richtlijn opende het ministerie van Financiën onlangs een internetconsultatie. De Financial Action Task Force (FATF) – een wereldwijde intergouvernementele organisatie – stelt soortgelijke richtlijnen op, die wereldwijd toegepast worden. De EU beveelt (wereldwijd) landen aan om de richtlijnen van de FATF te implementeren, maar uit de gepubliceerde lijst blijkt dat niet ieder land deze aanbeveling serieus neemt.

Actieplan voor het implementeren van de FATF

De landen die op de lijst staan hebben (nog) geen concrete invulling gegeven aan de aanbevelingen van de FATF. Mocht uw organisatie toch met een bedrijf uit één of meerdere van de landen uit de gepubliceerde lijst in zee willen gaan, neem dan voorzorgsmaatregelen bij het afsluiten van een financiële transactie (e-learning). Landen waarbij uw organisatie een hoog risico loopt zijn momenteel Afghanistan, Bosnië-Herzegovina, Irak, Laos, Syrië, Guyana, Vanuatu, Jemen en Oeganda. Deze landen hebben op dit moment nog geen actieplan gemaakt om invulling te geven aan de richtlijnen van de FATF. Het land Iran heeft aangegeven hulp te willen krijgen bij het implementeren. Noord-Korea heeft de aanbevelingen van het FATF helemaal niet geïmplementeerd.