Steeds meer fraude op de werkvloer

19 februari 2015 | Door redactie

Medewerkers in organisaties met meer dan 100 werknemers plegen steeds vaker fraude. Ze plegen fraude met geld en goederen. Eén vorm van fraude spant echter de kroon: gegevensfraude. Medewerkers lekken bedrijfsgevoelige informatie met imagoschade en een financiële schadepost voor de organisatie als gevolg.

Hoffmann Bedrijfsrecherche presenteert de trends en cijfers op het gebied van fraude in Statistiek 2015. Uit het onderzoek blijkt dat fraude steeds vaker voorkomt. Vooral binnen organisaties met 100 medewerkers gaan werknemers steeds vaker over de schreef. De meest voorkomende soort fraude is gegevensfraude (3% in 2013 en 11% in 2014).
Er zijn vijf soorten gegevensfraude die het vaakst voorkomen:

  1. Een medewerker steelt klantgegevens of strategische kennis.
  2. Een externe steelt bedrijfsgevoelige informatie, zoals klantgegevens.
  3. Een medewerker stuurt valse facturen.
  4. Een medewerker dient onjuiste declaraties in.
  5. Een medewerker handelt in strijd met het concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst.

Het zijn steeds vaker hoogopgeleiden die fraude plegen

Opvallend is dat het steeds vaker hoogopgeleiden medewerkers (8% in 2013 en 12% in 2014) en steeds minder vaak laagopgeleiden (18% in 2013 en 9% in 2014) zijn die fraude plegen. Deze verschuiving is te zien in alle soorten fraude, of het nu gaat om diefstal of gegevensfraude. De reden dat medewerkers fraude plegen is deels te wijten aan het feit dat ze er de gelegenheid toe hebben en deels een gevolg van financiële problemen.

Fraude tegengaan met functiescheiding

Om fraude binnen uw organisatie tegen te gaan, is het belangrijk om de gelegenheid voor het plegen van fraude tot een minimum te beperken. Omdat ook cybercriminaliteit voor grote probleem zorgt, is een goede beveiliging van het bedrijfsnetwerk, de website en de internetverbinding van groot belang. Daarnaast kunt u functiescheiding toepassen binnen uw organisatie. Door de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen functies te verdelen over verschillende medewerkers, maakt u het hen moeilijker om ongezien fraude te plegen.
Lees meer over functiescheiding in MT Rendement 2-2015 dat 24 februari verschijnt.

Bijlagen bij dit bericht

Voorkom acquisitiefraude
E-learning | VideoCollege 19 minuten