Update COSO II ERM framework gepubliceerd

12 augustus 2016 | Door redactie

Risicomanagement neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen organisaties. Eén van de modellen die u kunt gebruiken om risico’s in kaart te brengen, is het COSO II ERM Framework, een model in de vorm van een kubus die álle afdelingen van een organisatie in kaart brengt. Van dit model is onlangs een update gepubliceerd. Uw commentaar op deze nieuwste versie kunt u tot 30 september indienen.

De afkorting COSO staat voor Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Dit is een Amerikaanse organisatie die oorzaken van fraudes in de financiële verslaglegging onderzoekt. COSO ontwikkelde in de loop der jaren een aantal modellen, waarvan het model COSO II Enterprise Risk Management (ERM) (tool) een doorontwikkeling is. Het is een veelgebruikt model dat organisaties kunnen inzetten om verantwoorde risico’s te nemen om nieuwe en winstgevende doelstellingen te halen. Deze risico’s kunt u met behulp van het model onderzoeken, beoordelen en beïnvloeden. Om het model nog doeltreffender te maken, is er nu ter consultatie een nieuwe update gepubliceerd. 

Update COSO model nodig vanwege nieuwe en complexere risico’s

Omdat het belang van risicomanagement steeds breder gedragen wordt, meer organisaties risicomanagementbeleid implementeren én omdat risico’s steeds complexer worden, heeft COSO het model aangepast met als aanvulling in de naam:  Aligning Risk with Strategy and Performance. In de nieuwe versie van het model is er extra aandacht voor bewustzijn bij directies, een beter toezicht op risico’s en verbeterde rapportage. Ook is de definitie van ERM vereenvoudigd. COSO heeft de website www.COSO.org uitgebreid met een speciale updatesectie waar u alles kunt vinden over het vernieuwde model en hoe u uw commentaar tot 30 september 2016 kunt indienen. Het definitieve nieuwe ERM referentiemodel moet in het tweede kwartaal van 2017 beschikbaar komen.

Abonnees op dossiers van FA Rendement kunnen meer lezen over risicomanagement  in FA dossier 4 dat 16 augustus verschijnt.