Update regels financiële benchmarks

3 juni 2016 | Door redactie

Het Europees Parlement is onlangs akkoord gegaan met voorstellen voor een nieuwe verordening die misstanden met financiële benchmarks moet voorkomen. Deze nieuwe verordening verbetert zowel de totstandkoming van een benchmark als het gebruik ervan.

Financiële benchmarks zijn nodig om een waarde toe te kennen aan financiële instrumenten of om de prestaties van een beleggingsfonds te meten. Dit wordt gedaan met een serie indicatoren of een index. In het verleden zijn de benchmarks voor de Libor- en Euribor-rente (tool) gemanipuleerd. De Euribor-rente is het rentetarief dat van toepassing is op de leningen die banken onderling afsluiten. Dit tarief wordt ook gebruikt om de prijs van afgeleide financiële producten vast te stellen, zoals swaps. De Libor-rente is het rentetarief voor onderlinge (internationale) leningen tussen banken. De nieuwe regels moeten schandalen rond de Libor- en Euribor-rente in de toekomst worden voorkomen.

De bank rekent met de refi-rente

De onlangs goedgekeurde verordening ligt nu bij de Raad van ministers van de Europese Unie, die naar verwachting binnenkort akkoord zal gaan met de plannen. Daarna wordt de verordening gepubliceerd. Deze nieuwe regels hoeven niet omgezet te worden in de nationale regelgeving van de lidstaten van de Europese Unie, vanwege de rechtstreekse werking. De prijsstelling uit benchmarks is indirect van invloed op de financiën van uw organisatie, als er bijvoorbeeld contracten voor swaps zijn afgesloten. Het rentetarief dat uw organisatie aan de bank betaalt voor leningen, komt echter op een andere manier tot stand. Dit is een optelsom van de refi-rente en een toeslag van de bank. De refi-rente is het basis-herfinancieringsrentetarief dat banken betalen voor leningen bij de ECB waarmee zij tekorten dichten.