Veel meer ongebruikelijke transacties in 2020

In 2020 zijn 103.947 financiële transacties verdacht verklaard. Dat is een stijging van 163% ten opzichte van 2019. Dit is te lezen in het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland), dat recent is aangeboden aan de Tweede Kamer.

22 juni 2021 | Door redactie

Het aantal ongebruikelijke transacties van de afgelopen jaren neemt de laatste jaren fors toe. In 2020 zijn in totaal 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Er zijn 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het toegenomen zicht op criminele geldstromen komt vooral door meer investeringen in capaciteit, technologie, kennis en expertise.

Toekomstbestendige informatiesystemen

Op basis van de trend van de laatste jaren lijkt het er sterk op dat het aantal ongebruikelijke transacties jaarlijks zal blijven toenemen. Met dat vooruitzicht zal het niet volstaan om meer onderzoekers in te zetten. Daarom begon de FIU-Nederland in 2020 met het vormen van een in-house DevOps team, een team bestaande uit onder meer IT-specialisten en data scientists dat de informatiesystemen van de FIU-Nederland toekomstbestendiger moet maken.
Een van de meest in het oog springende resultaten van 2020, zo is te lezen in het Jaaroverzicht 2020 (pdf), is de ketenbrede samenwerking rondom Covid-19 en frauderen met steungelden. Deze samenwerking leidde tot 1.093 dossiers. Deze zijn gedeeld met partners van de FIU-Nederland.

Autoriteit voor meldingsplichtige instellingen

De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en het financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties worden ter beschikking gesteld aan de verschillende opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult daarmee een belangrijke rol in het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering.

Bijlagen bij dit bericht