Veel meldingen van ongebruikelijke transacties in 2021

19 juli 2022 | Door redactie

In het recent verschenen jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties hoog blijft. In 2021 meldden 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties.

De FIU-Nederland is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die op witwassen en het financieren van terrorisme kunnen duiden. Worden de ongebruikelijke transacties verdacht verklaard, dan worden deze gemeld aan de verschillende opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult dus een belangrijke taak in het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering.

Investeringen in technologie

In 2021 verklaarde de FIU-Nederland 96.676 transacties verdacht. In 2020 waren dat 103.947 transacties. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2021 ruim € 15,3 miljard euro. Tussen 2016 en 2019 schommelde het aantal verdachte transacties jaarlijks tussen de 39.000 en 57.000. Sinds 2020 is er een sterke toename te zien in het aantal verdacht verklaarde transacties. Deze stijging komt onder andere door de investeringen in capaciteit en betere technologie, kennis en expertise. Zo is in 2021 onder andere geïnvesteerd in technologie die het maken van goede analyses ondersteunt en bijdraagt aan datakwaliteit.
De verdachte transacties die FIU-Nederland afgelopen jaar tegenkwam, hebben betrekking op een grote verscheidenheid aan delicten, waaronder:

  • corruptie;
  • fraude;
  • harddrugs;
  • mensenhandel; 
  • ondergronds bankieren;
  • terrorismefinanciering;
  • witwassen.

Meer cijfers en ontwikkelingen zijn te lezen in het ‘Jaaroverzicht FIU-Nederland 2021’ (pdf).