Verplicht administratie aan curator geven

27 februari 2014 | Door redactie

In het onlangs gepubliceerde wijzigingsvoorstel van de Faillissementswet staat dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de positie van de curator wil versterken. Het gevolg van deze wijziging is dat u voortaan verplicht bent uw boekhouding te overhandigen aan de curator als hij hierom vraagt. De curator is straks trouwens verplicht om frauduleuze constateringen te melden bij de rechter-commissaris.

De wijziging van de Faillissementswet moet bijdragen aan een betere bestrijding van faillissementsfraude. Reden hiervoor is dat de faillissementscurator meestal één van de eerste personen is die stuit op gebreken zoals een onvolledige administratie of ontbrekende goederen. Door de curator meer bevoegdheden te geven kan hij in dergelijke gevallen direct actie ondernemen en frauduleuze acties aanpakken.

U moet meewerken aan het verzoek van de curator

Dit betekent dat u de curator van alle nodige informatie moet voorzien indien dit nodig is. Denk hierbij aan het inlichten van de curator over eventuele buitenlandse banktegoeden of onroerend goed. Ook moet u de curator helpen om deze informatie ter beschikking te krijgen. Daarnaast moet u er voor zorgen dat de administratie leesbaar is.
Deze regels gelden overigens ook voor derden die stukken uit de administratie in hun bezit hebben. Zij moeten deze op verzoek van de curator dus beschikbaar stellen. Iedereen die in de laatste drie jaar vóór het faillissement als bestuurder bij de rechtspersoon betrokken was, moet aan deze verplichting voldoen. De huidige informatie- en medewerkingsverplichtingen zijn door het voorstel dan ook aangescherpt. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over bovenstaand onderwerp, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!