Vooral technische maatregelen bij preventie van fraude

24 juni 2024 | Door redactie

Organisaties nemen vooral technische maatregelen om fraude het hoofd te bieden. Dat is de conclusie die kredietverzekeraar Allianz Trade Benelux trekt op basis van jaarlijks onderzoek naar bedrijfsfraude in Nederland en België. Toch zijn er meer maatregelen nodig om de risico’s op fraude terug te dringen.

Doordat organisaties in toenemende mate vooral technische maatregelen treffen om fraude te voorkomen, daalde het aantal gevallen van fraude(pogingen) met 10% in het afgelopen jaar. Menig organisatie voelt zich daardoor veilig, maar dat is onterecht. Nog steeds had 69% van de organisaties die deelnamen aan het onderzoek te maken met interne of externe fraude(pogingen). En daarvan leidde 91% ook tot daadwerkelijke schade.

Facturen en diefstal

Diefstal van goederen komt het vaakst voor bij interne fraude. Bij externe fraude is er vooral sprake van fraude met facturen. Bij een derde is de impact van fraude op de organisatie aanzienlijk. Van de schades door fraude is 55% hoger dan € 50.000 en 16% hoger dan € 200.000. Fraude wordt vaker gezien als een risico als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en artificial intelligence (AI), die fraude plegen makkelijker maakt. AI wordt overigens over het algemeen gezien als een positieve ontwikkeling, die onder andere werkzaamheden uit handen neemt.

Meer frauderisicoanalyses in 2024

Ten opzichte van 2023 voeren meer organisaties frauderisicoanalyses uit. Volgens veel respondenten verhoogt thuiswerken het risico op fraude, omdat er minder toezicht en controle is op werknemers. In 2024 werden dan ook meer maatregelen getroffen om het risico van thuiswerken te verminderen.