Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf?

12 november 2020

Bij bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte kan er een overtreding of misdrijf worden geconstateerd. Wanneer is er precies sprake van een overtreding en wanneer van een misdrijf? En wat zijn de verschillen tussen deze twee?

Er is sprake van een overtreding als het gaat om gedragingen - dingen doen of juist niet doen - die erop zijn gericht om te voorkomen dat de fiscus kan beschikken over de gegevens die nodig zijn voor een goede belastingheffing. Zo bent u verplicht om antwoord te geven op alle vragen van de fiscus die van belang kunnen zijn voor uw belastingheffing. Beantwoordt u die vragen niet, dan begaat u een overtreding. Datzelfde is het geval als u de fiscus belemmert om uw administratie in te zien of als u helemaal geen administratie voert.

Boete

Bij een misdrijf gaat het om het opzettelijk niet - of niet binnen de daarvoor gestelde termijn - doen van belastingaangifte. Ook het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte is volgens de Belastingdienst een misdrijf. In de praktijk zullen de meeste gevallen van het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte bestraft worden met een fiscale boete (vaak een verzuimboete, soms een vergrijpboete), maar het is dus wel dergelijk mogelijk dat deze gedragingen in de strafrechtelijke sfeer worden betrokken.
Overtredingen kunnen alleen worden bestraft met een boete, misdrijven zijn strafbare feiten waarop een gevangenisstraf kan volgen. Let erop dat als u uw administratie niet bewaart conform de wettelijke vereisten en gedurende de wettelijke termijn, er sprake is van een overtreding.