Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren.

Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.

 

Moeten we in controleverklaringen iets opnemen over fraude en continuïteit?

Fraude | Publicatiedatum 23-03-2022

Moeten wij in controleverklaringen nu wel of niet opnemen dat we werkzaamheden hebben verricht op het gebied van fraude en continuïteit?

Wat houdt een civielrechtelijk bestuursverbod in?

Ondernemingsrecht | Publicatiedatum 12-10-2021

Waarom is er een civielrechtelijk bestuursverbod en wat houdt het in?

Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf?

Fraude | Publicatiedatum 12-11-2020

Bij bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte kan er een overtreding of misdrijf worden geconstateerd. Wanneer is er precies sprake van een overtreding en wanneer van...

De BTW-draaimolen vermijden

Aangifte BTW 3 minuten | 07-09-2022

Van BTW-fraude moet u natuurlijk ver weg blijven. Maar soms heeft u niet eens in de gaten dat u bij frauduleuze handelingen betrokken bent....

Meldplicht bij indicatie van fraude en witwassen

Fraude 5 minuten | 31-08-2022

Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de int...

Inschrijvingen in het UBO-register

Fraude 5 minuten | 05-07-2022

Het UBO-register, onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), ging op 27 september 2020 van start. Ondernemingen kr...

De FIOD en inbeslagname

Fraude Publicatiedatum 22-08-2022

De FIOD komt niet zomaar op bezoek, dan is er echt wel iets aan de hand. De FIOD mag uw administratie, computers en andere gegevensdragers in beslag nemen. Zelfs een...

Camera’s op het werk

Zakelijke apparatuur Publicatiedatum 06-12-2021

De werkgever mag onder zeer strikte omstandigheden camera’s gebruiken om toezicht te houden op het werk. Aan welke voorwaarden moet dit voldoen?

Verzekeringen voor uw onderneming

Verzekeringen Publicatiedatum 04-11-2020

Een aantal verzekeringen bent u op grond van de wet verplicht te sluiten, zoals werknemersverzekeringen en een WA-verzekering voor een auto van de zaak. In deze infographic...

Varianten van factuurfraude

Facturen Publicatiedatum 12-08-2019

Bij factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept, al dan niet online, een factuur en wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene...

Heeft u een vraag over Fraude?

Jan Timmers
Jan Timmers
Adviseur financiële administratie en fiscale zaken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Fraude?

Jan Timmers
Jan Timmers
Adviseur financiële administratie en fiscale zaken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie