Bij ziekte is functie niet zomaar te wijzigen

16 maart 2011 | Door redactie

Als een werknemer langdurig ziek is geweest, kunt u hem bij terugkomst na herstel niet zomaar op een andere functie zetten omdat een vervanger inmiddels zijn plek heeft ingenomen. In principe moet u de werknemer in zijn oude functie terugnemen. Alleen in sommige gevallen is een wijziging van functie wel toegestaan, mits u hiervoor een redelijk voorstel doet.

Onlangs moest Rechtbank Haarlem zich over zo'n kwestie buigen. Een werkneemster werkte als beherend apotheker bij een apotheek in de gemeente Waterland. Begin juni 2010 werd ze arbeidsongeschikt. Toen de bedrijfsarts haar eind oktober 2010 weer volledig arbeidsgeschikt verklaarde, was haar plaats als beherend apotheker echter ingenomen door een vervanger die per 1 september was aangesteld. De werkgever stelde de vrouw voor om voortaan in Alkmaar of Assendelft te gaan werken. Maar inschrijving als beherend apotheker in het beroepsregister was nog niet mogelijk omdat er al een andere persoon in die hoedanigheid was ingeschreven voor beide plaatsen. 

Toetsen op redelijkheid

De vrouw wilde gewoon weer als beherend apotheker aan de slag in Waterland en stapte naar de rechter. Die wilde het voorstel van de werkgever beoordelen op redelijkheid, maar kwam daar niet aan toe. Tijdens de behandeling van de zaak bleek namelijk dat de vrouw op 4 augustus 2010 een e-mail aan haar werkgever had gestuurd met de mededeling dat ze verwachtte per oktober of november weer aan de slag te kunnen. De rechter stelde daarom dat de apotheek geen vaste vervanger had mogen aanstellen. Het verweer dat een tijdelijke vervanger te duur zou zijn was niet relevant omdat die kosten onder het normale werkgeversrisico vielen. De vrouw moest haar functie als beherend apotheker dan ook terugkrijgen.
Rechtbank Haarlem, 15 december 2010, LJN: BO9654