De eisen voor een passende functie

28 maart 2013 | Door redactie

Als de functie van een werknemer leidinggevend is, bent u niet verplicht om bij het vervallen van die functie opnieuw een leidinggevende functie aan te bieden. Dat blijkt uit een recente rechtszaak. De aangeboden functie moet wel passend zijn. Wanneer is er sprake van een passende functie?

Onlangs bood een werkgever een werknemer, van wie de functie als unitmanager vanwege bedrijfseconomische redenen was komen te vervallen, een andere functie als mentor/jobcoach aan. De werkneemster wees de nieuwe functie af, omdat het geen leidinggevende functie was. De werkneemster eiste een leidinggevende functie met maximaal 50% (tijdelijk) uitvoerende werkzaamheden. Dat de nieuwe functie niet leidinggevend was, betekent niet dat de functie niet passend was, zo oordeelde de kantonrechter. Om passend te zijn, hoeft het takenpakket niet (volledig) overeen te komen met de vervallen functie.

Voorwaarden voor passende functie

Om te kunnen beoordelen of een functie passend is, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De functie moet voldoende aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer.
  • Het nieuwe loon en de nieuwe arbeidsvoorwaarden mogen niet te zeer afwijken.
  • Aan de hand van de eisen uit de functieomschrijving moet blijken dat de werknemer geschikt is voor de nieuwe functie.

In de genoemde rechtszaak oordeelde de rechter dat de werkneemster op grond van deze factoren geschikt was voor de nieuwe functie, ook al kreeg ze geen leidinggevende functie. Daarbij speelde ook mee dat de werkneemster haar salaris en uren behield. De functie die de werkgever had aangeboden, was dus passend.
Voorzieningenrechter kantonrechter Wageningen, 3 december 2012, JAR 2012/2