Functiebeschrijving kan top-down of bottom-up

14 november 2013 | Door redactie

Een functiewaarderingssysteem is niet alleen de basis voor objectieve beloning in uw organisatie, maar is ook een hulpmiddel bij opleiding en loopbaanbegeleiding. Om tot een functiewaarderingssysteem te komen, moet u eerst functiebeschrijvingen maken.

U kunt functiebeschrijvingen ‘top-down’ of ‘bottom-up’ maken. Bij de ‘top-down’-benadering stelt het management de functie-inhoud vast. Een nadeel van deze methode kan zijn dat er in de functiebeschrijving te weinig rekening wordt gehouden met de situatie op de werkvloer. Omdat medewerkers niet bij het proces betrokken zijn, krijgt u mogelijk ook minder draagvlak voor de functiebeschrijvingen.
Bij de ‘bottom-up’-methode beschrijven de medewerkers zelf hun taken, waardoor de betrokkenheid en uiteindelijke acceptatie groter zijn. Dit is wel tijdrovend en kan tot veel discussies leiden over hoofd- en bijzaken. Ook is het een hele klus om alle functiebeschrijvingen met elkaar te laten overeenstemmen. De belangrijkste voorwaarde is dat management en medewerkers het over de kerntaken van de functie eens zijn.

Functiebeschrijvingen koppelen aan beloningsbeleid

Om tot een objectieve functiebeschrijving te komen, kunt u vervolgens als HR-verantwoordelijke samen met het management en eventueel een externe deskundige een team vormen waarbij u de functies op vier aspecten inschaalt:

  • kundigheid: vakkennis, functionele vaardigheden, presentatievaardigheden;
  • zelfstandigheid: besluitvaardigheid, methodische vaardigheden;
  • verantwoordelijkheid: integriteit, beslissingsruimte, beïnvloeden, risico’s kunnen inschatten;
  • fysieke werkomstandigheden: lichamelijke of geestelijke werkbelasting, afwijkende werktijden, werkklimaat, arborisico’s.

Hierna kunt u de functies groeperen en koppelen aan het beloningsbeleid en de salarisschalen. Daarna schaalt u iedere medewerker voorlopig in en biedt u werknemers de mogelijkheid om beargumenteerd protest aan te tekenen. Geef een redelijke termijn voor het aantekenen van protest, bijvoorbeeld twee maanden.