OR zet rechten in bij wegnemen prestatiedruk

30 mei 2018 | Door redactie

Als een OR regelmatig signalen opvangt van de achterban over prestatiedruk, is het tijd voor actie. De raad kan via het initiatiefrecht een voorstel indienen om prestatiedruk weg te nemen of te verlagen.

Een stimulans om werkzaamheden nog beter te verrichten kan motiverend zijn, maar te veel van zulke aanmoedigingen kunnen het tegenovergestelde effect sorteren. Ze geven werknemers dan het gevoel dat hun werk nooit goed genoeg is en dat ze altijd maar beter moeten presteren. Als de OR vaker signalen opvangt van de achterban over leidinggevenden die blijven aandringen op betere prestaties, kan de raad de bestuurder via het initiatiefrecht (tool) voorstellen om een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) (tool) te laten uitvoeren. De uitkomsten kunnen een reden zijn voor de bestuurder om de beoordelingssystemen aan te laten passen, zodat leidinggevenden op een meer opbouwende manier feedback (tool) gaan geven.

OR heeft instemmingsrecht op beoordelingssysteem

Op een nieuw beoordelingssysteem van werknemers heeft de OR op basis van artikel 27 lid 1g van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht (tools). Een slimme bestuurder betrekt de OR al in een zo vroeg mogelijk stadium. De signalen die de OR opvangt van de achterban zijn namelijk een mooie input voor het nieuwe beoordelingssysteem. Daarnaast vergroot betrokkenheid van de OR de kans dat de raad aangeeft zich in de instemmingsaanvraag te vinden. Tot slot creëert de betrokkenheid van de OR draagvlak voor het nieuwe beoordelingssysteem onder de achterban.

Geen nadruk meer op klantbeoordeling bij Bijenkorf

Werknemers in enkele vestigingen van warenhuis Bijenkorf werden door hun leidinggevenden aangespoord om goede klantbeoordelingen binnen te slepen. Werknemers moesten de klanten na hun aankoop vragen een feedbackformulier in te vullen en daarbij de naam van de verkoper te noemen. Werknemers noemden dit in de media gênant. Zij gaven aan dat alleen negens en tienen meetelden en maakten zich zorgen over deze oprukkende bedrijfscultuur. Bijenkorf benadrukt dat het nooit beleid was om klantbeoordelingen te koppelen aan werknemers, maar dat dat in enkele vestigingen toch is gebeurd. Werknemers van het warenhuis hoeven klanten nu niet meer te vragen om de naam van de verkoper te vermelden op het feedbackformulier.