Wat als het functioneringsverslag niet wordt ondertekend?

3 mei 2019 | Door redactie

Veel leidinggevenden houden de komende tijd functioneringsgesprekken. Vaak leidt dat tot een functioneringsverslag, dat de werknemer ondertekent. De werknemer kan die ondertekening echter ook weigeren.

Tijdens het functioneringsgesprek kan blijken dat de leidinggevende en de werknemer het op bepaalde punten oneens zijn. Als dit in het gespreksverslag op onjuiste wijze wordt omschreven, is de werknemer vrij om het verslag niet te ondertekenen. Deze actie heeft niet als gevolg dat het verslag geen (juridische) waarde meer heeft. Een weergave van het meningsverschil kan hoe dan ook betekenis hebben. Maar uiteraard is het prettiger voor de werkgever als de werknemer schriftelijk erkent het eens te zijn met de bewoordingen uit het functioneringsverslag.

Oplossing zoeken voor het gespreksverslag

De leidinggevende doet er goed aan om de werknemer te vragen wat hij kan doen om een akkoord van hem te krijgen. Misschien is dit mogelijk door in het verslag de standpunten van de werknemer beter te verwoorden. Lukt het de leidinggevende niet om de werknemer met aanpassingen te overtuigen, dan kan de werknemer het verslag ‘voor gezien’ of ‘onder protest’ ondertekenen. De leidinggevende legt dan in overleg met de werknemer vast waarom hij niet akkoord gaat. Het gespreksverslag blijft daardoor bruikbaar voor verbetering van de samenwerking.

Geen druk uitoefenen voor ondertekening

Een verstandige werkgever laat de arbeidsrelatie niet (verder) verstoren, ook in het kader van goed werkgeverschap. De leidinggevende moet de werknemer dus niet onder druk zetten om het verslag (tool) te ondertekenen. Als een werknemer ook een ‘voor gezien, geen akkoord’ weigert, benoemt de leidinggevende in zijn dossier de reden, eventueel door correspondentie toe te voegen.

Officieel bezwaar tegen functioneringsverslag

De werknemer kan ook met officiële brief bezwaar aantekenen tegen het functioneringsverslag. Dit bezwaar voegt de werkgever toe aan het personeelsdossier. Tekent de werknemer geen bezwaar aan, dan werkt dit mogelijk bij een latere rechtszaak in zijn nadeel. De rechter kan oordelen dat het ontbreken van een bezwaar is op te vatten als een instemming met de inhoud van het verslag.

Bijlagen bij dit bericht

Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 1
E-learning | VideoCollege 26 minuten