Zorgvuldig functioneren beoordelen in zeven stappen

In vrijwel iedere organisatie worden met werknemers bepaalde doelen afgesproken en moet dus na verloop van tijd de balans worden opgemaakt. Deze toolbox loodst u langs alle aandachtspunten die komen kijken bij het klassieke functioneren en beoordelen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zorgvuldig functioneren beoordelen in zeven stappen

  Alle aandachtspunten van de klassieke beoordeling op een rijtje

  Als een werknemer voor uw organisatie komt werken, heeft u een idee wat u van de werknemer verwacht. Voor de werknemer moet dit ook glashelder zijn. Daarbij komt de functionering-en-beoordelingscyclus om de hoek kijken. Werknemers moeten een goede functieomschrijving hebben en vervolgens concrete doelstellingen krijgen om uit te voeren. Die doelen moeten periodiek worden geëvalueerd en beoordeeld. Elke organisatie gebruikt hiervoor haar eigen termen. Of u nu een planningsgesprek of doelstellingengesprek voert en halverwege het jaar een functioneringsgesprek of een halfjaarlijkse review inplant, de aandachtspunten blijven onveranderd. Deze toolbox loodst u langs alle bijzonderheden bij het klassieke functioneren en beoordelen.

 • 2

  Functioneren en beoordelen in vogelvlucht

  Beoordelingscyclus

  Infographic Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 01-08-2022

  Een jaarlijkse beoordelingscyclus bestaat in elk geval uit een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. Ieder gesprek heeft zijn eigen functie en doel.


  Maak goede afspraken over functioneren en beoordelen

  Verdiepingsartikel Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 18-07-2022

  In de laatste jaren staan beoordelingsgesprekken flink onder druk. Sommige organisaties passen de beoordelingscyclus aan, andere vragen zich af waarom beoordelen überhaupt nodig is en stoppen ermee. Toch kan een beoordelingsgesprek nog steeds een nuttig instrument zijn, op voorwaarde dat uw organisatie het beoordelen zo eerlijk mogelijk maakt.


  Voorbeeldregeling functioneren en beoordelen

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 07-10-2022

  Gebruik dit voorbeeld reglement om eenduidige en transparante regels op te stellen over functioneren en beoordelen.


  Personeelsbeoordeling: waar moet de OR op letten?

  Verdiepingsartikel OR en personeelsbeleid Publicatiedatum: 15-07-2022

  In de wet staat dat de bestuurder aan de ondernemingsraad instemming moet vragen voor besluiten over het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen, waaronder beoordelingsregelingen. Waar moet de ondernemingsraad op letten als de bestuurder een beoordelingsregeling voorlegt?


  Hoelang beoordelings- en functioneringsverslagen bewaren?

  Vraag & Antwoord Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-01-2023

  We zijn onze personeelsdossiers aan het opschonen. Hoe lang moeten we de verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken bewaren?


  Werknemer weigert zijn beoordeling te tekenen: wat nu?

  Vraag & Antwoord Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 15-07-2022

  Helaas hebben wij het functioneren van een werknemer met een onvoldoende moeten beoordelen. Deze werknemer is het daar niet mee eens en weigert daarom het beoordelingsformulier te tekenen. Wat kunnen we daar aan doen?


  Werknemer kan opname maken van beoordelingsgesprek

  Nieuws Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 07-12-2021

  In een eindejaarsgesprek kan het functioneren van een werknemer ter discussie staan. De werknemer kan daarom besluiten het gesprek op te nemen. Voor zo’n opname is toestemming van de werkgever niet per se vereist.


 • 3

  De basis leggen voor functioneren en beoordelen

  Functieprofiel ontwerpen en gebruiken

  E-learning Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 16-07-2020

  Werkgevers ontkomen er niet meer aan: met het oog op zowel het belonen als het beoordelen van het personeel zullen alle functies binnen de organisatie helder en concreet moeten zijn. Er moeten dus functieprofielen worden ontworpen. Hoe u dat doet en hoe u hiermee moet gaan werken, leert u in deze cursus.


  Resultaatgericht beoordelen en belonen

  Verdiepingsartikel Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 10-03-2022

  Resultaatgerichte functiebeschrijvingen vormen de ­basis voor resultaatgericht werken. Dit is een manier van werken en beoordelen waarbij vooral wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van functies en werkprocessen en minder naar regels, procedures en codes. Als stimulans voor individuele werknemers en teams om deze resultaten daadwerkelijk te boeken, kunt u er prestatiegericht belonen aan koppelen.


  De rol van competenties bij resultaatgericht beoordelen

  Verdiepingsartikel Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 11-03-2022

  Er zijn verschillende manieren waarop u de prestaties van het personeel kunt beoordelen. Werkt uw organisatie resultaatgericht, dan wilt u mogelijk werk­gedrag meetbaar maken. Dit kunt u doen door gedragsindicatoren of competenties te formuleren. In sommige organisaties is daar ook een specifieke beloning aan gekoppeld. Ook in dat geval vormt functiewaardering de basis voor beoordelen en eventueel belonen.


  Wat is het verschil tussen een competentie en een vaardigheid?

  Infographic Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 01-08-2022

  Kennis, vaardigheden, attitude, competenties, resultaten: allemaal begrippen die in de cyclus van functioneren en beoordelen voorkomen. Maar wat betekenen deze begrippen?


 • 4

  Het planningsgesprek

  Planningsgesprek: op een goede manier afspraken maken

  Verdiepingsartikel Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 13-06-2022

  In een planningsgesprek, ook wel doelstellingengesprek genoemd, maken de werkgever en de werknemer afspraken over de doelstellingen die de werknemer in het komende jaar moet behalen. Uiteraard kunt u er voor kiezen om de werknemer in het planningsgesprek simpelweg mede te delen wat hij dat jaar moet presteren. Beter is het om de werknemer invloed uit te laten oefenen op de afspraken.


  Leg het accent op de sterke punten van uw medewerkers

  Verdiepingsartikel Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 12-05-2021

  Tot voor kort werden hoger opgeleiden met de grootste doorgroeimogelijkheden vaak als talent gezien. Exclusieve programma’s stoomden hen klaar voor specialistische of managementfuncties. Tegenwoordig kiezen steeds meer organisaties voor een inclusieve benadering, waarbij iedereen een talent is of heeft. De kunst is om dit talent te ontdekken en te ontwikkelen.


  Planningsgesprek is niet onmisbaar

  Verdiepingsartikel Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 16-05-2022

  De jaarlijkse HR-gesprekscyclus begint in veel gevallen met het maken van afspraken over doelen, resultaten en ontwikkeling. Soms gebeurt dat in een apart gesprek: het planningsgesprek. De traditionele gesprekken rondom functioneren en beoordelen staan onder druk en worden in sommige organisaties afgeschaft. Wat moeten organisaties nu met planningsgesprekken?


  Gespreksvaardigheden: van luisteren tot feedback geven

  Tool Zakelijke communicatie Publicatiedatum: 19-12-2023

  Met de juiste gespreksvaardigheden haalt u meer uit bijvoorbeeld een beoordelings- of functioneringsgesprek. Deze tool geeft u de handvaten.


  Uitnodiging planningsgesprek

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 22-10-2019

  Nodig de werknemer een aantal weken voor het planningsgesprek uit. Een uitnodiging heeft u met gemak gemaakt met behulp van deze brief.


  Verslag planningsgesprek

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 16-05-2022

  Gebruik dit formulier om de afspraken die u maakt tijdens het planningsgesprek voor te bereiden en vast te leggen.


 • 5

  Het functioneringsgesprek

  Uitnodiging functioneringsgesprek

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 22-10-2019

  Nodig uw werknemers uit voor een functioneringsgesprek. Zo kunt u direct uitleg geven over wat het functioneringsgesprek precies inhoudt.


  Een goed functioneringsgesprek voeren

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 22-09-2023

  Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van goede functioneringsgesprekken.


  Vragenformulier functioneringsgesprek

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 18-10-2019

  Dit formulier helpt u niet alleen bij de voorbereiding van een functioneringsgesprek, maar kan tijdens het gesprek als hulpmiddel dienen.


  Verslag functioneringsgesprek

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 18-10-2019

  Bij het voeren van een functioneringsgesprek kunt u in dit formulier bijhouden wat er gezegd wordt voor een volledig gespreksoverzicht.


  Verschilt een functioneringsgesprek van een POP-gesprek?

  Vraag & Antwoord Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 26-08-2021

  In onze organisatie willen we graag dat werknemers zich continu ontwikkelen. We hebben daarom het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) geintroduceerd. Onze leidinggevenden willen graag weten: Wat is het verschil tussen een functioneringsgesprek en een POP-gesprek?


  Stap voor stap aan de slag met het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

  Toolbox Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Publicatiedatum: 27-12-2022

  Welke competenties werknemers moeten ontwikkelen, zal van persoon tot persoon verschillen. Dat maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) zo’n handig traject. De leidinggevende bepaalt met elke werknemer die zich moet of wil ontwikkelen individuele doelen en deadlines.Met een POP werkt een medewerker gestructureerd aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is een plan waarin staat hoe een werknemer zich op korte termijn in zijn huidige functie gaat ontwikkelen of op langere termijn naar een andere functie gaat groeien.Steeds meer werkgevers zetten het persoonlijk ontwikkelingsplan in om de inzetbaarheid en mobiliteit van het personeel te bevorderen. Vaak wordt het POP gebruikt in het kader van competentiemanagement of een leven lang leren. Voor het goede functioneren van een werknemer is ontwikkeling in ieder geval van groot belang.


 • 6

  Het beoordelingsgesprek

  Welke typen beoordelingsgesprekken zijn er?

  Vraag & Antwoord Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 03-05-2019

  Zijn er verschillende methoden om een beoordelingsgesprek te voeren en wat zijn daarvan de voor- en nadelen?


  Uitnodiging beoordelingsgesprek

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 22-10-2019

  Maak uw werknemer er middels deze maatwerkbrief op attent dat het jaarlijkse beoordelingsgesprek eraan komt.


  Zorg voor een constructief beoordelingsgesprek

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 08-02-2022

  Gebruik deze gesprekshandleiding om zorgvuldig de manier te bespreken waarop u tot uw beoordeling bent gekomen.


  Beoordelingsformulier

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 18-10-2019

  In veel organisaties worden beoordelingsgesprekken gevoerd met medewerkers. Met deze tool kunt u eenvoudig een beoordelingsformulier maken.


  Werknemers beoordelen op competenties

  Tool Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 13-08-2019

  Leer aan de hand van deze tool op welke kenmerken van meetbaar gedrag u moet letten.


  De bijzonderheden van het beoordelen van thuiswerkende werknemers

  Verdiepingsartikel Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 28-04-2020

  Thuiswerken raakt steeds meer ingeburgerd en vraagt om een andere manier van beoordelen. Ook thuiswerkende werknemers hebben recht op een eerlijke beoordeling. Op de traditionele manier beoordelen, kan nu nog lastiger zijn. Sturen op concrete bijdragen is in de praktijk de beste aanpak.


 • 7

  Meer informatie

  Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 1

  E-learning Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 12-11-2020

  Weet u wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan bent u de uitzondering op de regel! In het eerste deel van deze cursus leert u over de verschillen tussen de gesprekken, het belang van een goede voorbereiding, het doel van beoordelen en over de communicatie rondom functionerings- en beoordelingsgesprekken.


  Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 2

  E-learning Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 12-11-2020

  Een leidinggevende kan niet om functionerings- en beoordelingsgesprekken heen. Het tweede deel van deze cursus gaat in op de inhoud van de gesprekken en de instrumenten die de leidinggevende tot zijn beschikking heeft om werknemers via de beoordelingscyclus naar een hoger plan te tillen.


  Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 3

  E-learning Functioneren en beoordelen Publicatiedatum: 12-11-2020

  Het derde deel van deze cursus gaat dieper in op het verloop van het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek en de doelen die met de werknemer worden afgesproken. De cursus eindigt met praktijkvoorbeelden en een samenvatting. Hier plukt iedere leidinggevende de vruchten van.