Verslag functioneringsgesprek

Formulier

MS Word 53.04 kb

18-10-2019

Download deze tool
Bij het voeren van een functioneringsgesprek kunt u natuurlijk niet alles onthouden wat er gezegd wordt. U kunt dit beter bijhouden met een verslag van een functioneringsgesprek. Daarbij heeft u met zo’n verslag al van te voren uw vragen genoteerd en kunt u dit als leidraad aanhouden tijdens uw gesprek. Vul het formulier tijdens uw gesprek in en u heeft direct een compleet overzicht van uw gehouden gesprek.