VERDIEPINGSARTIKEL

Personeelsbeoordeling: waar moet de OR op letten?

15 juli 2022 4 minuten Door redactie

In de wet staat dat de bestuurder aan de ondernemingsraad instemming moet vragen voor besluiten over het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen, waaronder beoordelingsregelingen. Waar moet de ondernemingsraad op letten als de bestuurder een beoordelingsregeling voorlegt?

Personeelsbeoordelingen zijn beoordelingen die gaan over het algehele functioneren van individuele werknemers door te kijken naar hun functiegerichte taken, resultaatgebieden en functiegebonden competenties. Het instemmingsrecht van de OR met betrekking tot personeelsbeoordelingen is vastgelegd in artikel 27, lid 1g van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Instemmingsrecht bij een regeling over personeelsbeoordeling

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.