Mag een getuigschrift negatief zijn?

22 juli 2019

Een referentie mag negatief zijn, zolang de informatie waarheidsgetrouw is. Geldt dit ook voor het getuigschrift?

In een rechtszaak heeft een rechter geoordeeld over een (negatieve) referentie van een ex-werkgever. De rechter overwoog dat de werkgever niet in de fout was gegaan, omdat de door hem gedeelde informatie relevant was voor de nieuwe werkgever en hij geen onjuiste informatie had verstrekt (om de werknemer schade toe te brengen). Voor het getuigschrift – de schriftelijke verklaring waarin u aangeeft dat een werknemer bij u in dienst was – geldt hetzelfde uitgangspunt.

Bewoordingen

De wet bepaalt dat u in het getuigschrift alleen informatie over de wijze van functioneren vermeldt als de werknemer daarom heeft verzocht. Het is dan niet gebruikelijk om negatief te zijn, maar u bent evengoed niet verplicht om u in positieve bewoordingen uit te drukken. U moet eerlijk zijn. Als een werknemer slecht heeft gepresteerd in uw organisatie, is het niet de bedoeling dat u een heel positief oordeel geeft. Dat kan de nieuwe werkgever immers een verkeerd beeld geven van de werknemer, waardoor hij schade kan lijden. U kunt een eenzijdig negatief oordeel vermijden door u op de vlakte te houden of door zowel positieve als negatieve punten te benoemen. Zorg dat u negatieve punten op een zakelijke en zo objectief mogelijke manier formuleert. Het is voor de werknemer wel zo prettig als hij het kan uitleggen aan zijn potentieel nieuwe werkgever.

Waarschuwen

De beschrijving van het functioneren moet u dus goed kunnen onderbouwen. Komt u tot een negatief of zeer matig oordeel, dan kunt u ook bij andere betrokkenen navragen of zij achter uw mening staan. Als dat het geval is, is het netjes om de werknemer te waarschuwen dat het oordeel negatief zal uitvallen. Hij kan dan kiezen voor een getuigschrift zonder informatie over zijn functioneren.