Functioneren en beoordelen

Het beoordelen van werknemers gebeurt meestal in een beoordelingsgesprek aan het einde van een kalenderjaar. Er zijn echter nog meer typen gesprekken, zoals het functioneringsgesprek (meestal halverwege het jaar), het doelstellingengesprek (of planningsgesprek) en het voortgangsgesprek. Het gedegen en objectief beoordelen van functioneren is geen eenvoudige taak.

Met een persooonlijk ontwikkelplan (POP) kunt u de ontwikkeling en het functioneren van de werknemer stimuleren.

Op deze pagina vindt u links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics over functioneren en beoordelen. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat betekent het Nieuwe Werken voor het beoordelen van de medewerkers?
Door het Nieuwe Werken functioneren werknemers vaak buiten het gezichtsveld van hun leidinggevende en vinden zij één keer per jaar een gesprek onvoldoende om vorm en inhoud te geven aan hun ontwikkeling. In het verlengde van deze ontwikkelingen kiezen steeds meer organisaties ervoor om het beoordelingsgesprek en de andere gesprekken in de gesprekkencyclus op een andere, vernieuwende manier in te steken: tijd voor het Nieuwe Beoordelen. Maar let op de juridische valkuilen van het Nieuwe Beoordelen!

Bekruipt u na afloop van een gesprek wel eens het gevoel dat u geen heldere, eerlijke antwoorden heeft gekregen op uw vragen?
Als u de indruk heeft dat de boodschap niet goed overkomt of dat u geen eerlijke antwoorden krijgt, dan is het wellicht tijd om uw gespreksvaardigheden bij te schaven. Vindt u het altijd moeilijk om een bepaalde collega of medewerker iets te vragen? Probeer dan uw strategie eens te veranderen.

 

Verschilt een functioneringsgesprek van een POP-gesprek?

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) | Publicatiedatum 26-08-2021

In onze organisatie willen we graag dat werknemers zich continu ontwikkelen. We hebben daarom het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) geintroduceerd. Onze leidinggevenden...

Hoelang moeten we beoordelingsverslagen bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 26-07-2019

We zijn onze personeelsdossiers aan het opschonen. Hoelang moeten we de verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren?

Hoe lang mag ik volgens de AVG functioneringsgesprekken bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 24-07-2019

Hoe lang mag mijn organisatie de verslagen van functioneringsgesprekken bewaren van werknemers die al heel lang in dienst zijn?

Planningsgesprek is niet onmisbaar

Functioneren en beoordelen 4 minuten | 16-05-2022

De jaarlijkse HR-gesprekscyclus begint in veel gevallen met het maken van afspraken over doelen, resultaten en ontwikkeling. Soms gebeurt da...

Resultaatgericht beoordelen en belonen

Functioneren en beoordelen 5 minuten | 10-03-2022

Resultaatgerichte functiebeschrijvingen vormen de ­basis voor resultaatgericht werken. Dit is een manier van werken en beoordelen waarbij vo...

Werknemers beoordelen ten tijde van corona

Functioneren en beoordelen 4 minuten | 08-10-2021

Vrouwe Justitia is het symbool van de onpartijdige rechtspraak: zij heeft een blinddoek op, zodat zij rechtspreekt zonder aanzien des persoo...

Beoordelingscyclus

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 21-07-2021

Een jaarlijkse beoordelingscyclus bestaat in elk geval uit een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. Ieder gesprek heeft zijn eigen functie en doel.

Heeft u een vraag over Functioneren en beoordelen?

Anneke Pelser
Anneke Pelser
Senior Employment Legal Counsel
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Functioneren en beoordelen?

Anneke Pelser
Anneke Pelser
Senior Employment Legal Counsel
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie