Functioneren en beoordelen

Het beoordelen van werknemers gebeurt meestal in een beoordelingsgesprek aan het einde van een kalenderjaar. Er zijn echter nog meer typen gesprekken, zoals het functioneringsgesprek (meestal halverwege het jaar), het doelstellingengesprek (of planningsgesprek) en het voortgangsgesprek. Het gedegen en objectief beoordelen van functioneren is geen eenvoudige taak.

Met een persooonlijk ontwikkelplan (POP) kunt u de ontwikkeling en het functioneren van de werknemer stimuleren.

Op deze pagina vindt u links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics over functioneren en beoordelen. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat betekent het Nieuwe Werken voor het beoordelen van de medewerkers?
Door het Nieuwe Werken functioneren werknemers vaak buiten het gezichtsveld van hun leidinggevende en vinden zij één keer per jaar een gesprek onvoldoende om vorm en inhoud te geven aan hun ontwikkeling. In het verlengde van deze ontwikkelingen kiezen steeds meer organisaties ervoor om het beoordelingsgesprek en de andere gesprekken in de gesprekkencyclus op een andere, vernieuwende manier in te steken: tijd voor het Nieuwe Beoordelen. Maar let op de juridische valkuilen van het Nieuwe Beoordelen!

Bekruipt u na afloop van een gesprek wel eens het gevoel dat u geen heldere, eerlijke antwoorden heeft gekregen op uw vragen?
Als u de indruk heeft dat de boodschap niet goed overkomt of dat u geen eerlijke antwoorden krijgt, dan is het wellicht tijd om uw gespreksvaardigheden bij te schaven. Vindt u het altijd moeilijk om een bepaalde collega of medewerker iets te vragen? Probeer dan uw strategie eens te veranderen.

 

Werknemer weigert zijn beoordeling te tekenen: wat nu?

Functioneren en beoordelen | Publicatiedatum 15-07-2022

Helaas hebben wij het functioneren van een werknemer met een onvoldoende moeten beoordelen. Deze werknemer is het daar niet mee eens en weigert daarom het beoordelingsformulier...

Wat is een competentie?

Competenties | Publicatiedatum 12-07-2022

Binnen onze organisatie zijn we bezig met het opzetten van een proces om het functioneren van onze werknemers te beoordelen. We komen allerlei termen tegen: kennis, vaardigheden,...

Mag een getuigschrift alleen maar positief of negatief zijn?

Ontslag | Publicatiedatum 24-05-2022

Een ontslagen werknemer vraagt de organisatie om een getuigschrift. Moeten wij hierin negatieve informatie over de werknemer weglaten, of zijn we juist verplicht die...

Maak goede afspraken over functioneren en beoordelen

Functioneren en beoordelen 5 minuten | 18-07-2022

In de laatste jaren staan beoordelingsgesprekken flink onder druk. Sommige organisaties passen de beoordelingscyclus aan, andere vragen zich...

Personeelsbeoordeling: waar moet de OR op letten?

Functioneren en beoordelen 4 minuten | 15-07-2022

In de wet staat dat de bestuurder aan de ondernemingsraad instemming moet vragen voor besluiten over het vaststellen, wijzigen of intrekken...

Planningsgesprek: op een goede manier afspraken maken

Functioneren en beoordelen 4 minuten | 13-06-2022

In een planningsgesprek, ook wel doelstellingengesprek genoemd, maken de werkgever en de werknemer afspraken over de doelstellingen die de w...

Beoordelingscyclus

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 01-08-2022

Een jaarlijkse beoordelingscyclus bestaat in elk geval uit een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. Ieder gesprek heeft zijn eigen functie en doel.

Wat is het verschil tussen een competentie en een vaardigheid?

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 01-08-2022

Kennis, vaardigheden, attitude, competenties, resultaten: allemaal begrippen die in de cyclus van functioneren en beoordelen voorkomen. Maar wat betekenen deze begrippen?

Heeft u een vraag over Functioneren en beoordelen?

Ruben Kooy
Ruben Kooy
Psycholoog
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Functioneren en beoordelen?

Ruben Kooy
Ruben Kooy
Psycholoog
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie